Miksi ei vuokrata halvalla köyhille?

RSS
19.9.2017 Hannu Rossilahti, ylijohtaja, ARA

Eräässä itäsuomalaisessa kaupungissa on kosolti tyhjiä aravavuokra-asuntoja. Tilanteeseen haetaan ratkaisua purkamalla tyhjiä, kuluja aiheuttavia vuokrataloja. Kuntalaiset ovat kysyneet, miksi pitää purkaa, ”miksi ei vuokrata halvalla köyhille?”.

Kysymys on hyvä – miksi asuntoja ei voi vuokrata nykyistä halvemmalla köyhille? Tähän on vastattu kysymällä, mistä ne asukkaat tulisivat? Kaupungin edustaja toteaa: ”Jos kaupungin vuokrataloyhtiö alentaa vuokria, niin olisi alennettava kaikkien asuntojen vuokria. Jos kaikkien asuntojen vuokria alennettaisiin esimerkiksi 20 prosentilla, niin kaikki asunnot pitäisi saada vuokrattua sataprosenttisesti, jotta yhtiö pysyisi kuivilla.” Mutta eikö tämä olisi juuri se toimenpide, jolla asunnot saataisiin markkinahintoja halvemmiksi.

Kaupungin edustaja toteaa edelleen, ettei kunnalla ole mitään keinoja ohjata asukkaita vapailta vuokramarkkinoilta kaupungin oman yhtiön tyhjiin asuntoihin. Mutta eikö vuokrien alentaminen kautta linjan 20 prosentilla olisi juuri sellainen toimenpide? Alun perinhän aravan tarkoituksena oli tuottaa markkinoita edullisempia sosiaalisia vuokra-asuntoja!

Miksi näin ei nyt kuitenkaan tehdä? Yksi vastaus voi olla kaupungin huoli vapaiden asuntomarkkinoiden toiminnasta ja kannattavasta hintatasosta. Olisiko kaupungilla pelko, että jos kaupungin omistamien asuntojen vuokria alennetaan, jäisivät sijoitusvuokra-asunnot tyhjilleen? Tämä alentaisi niin näiden kuin kaikkien muiden asuntojen arvoa – myös omistusasuntojen.

Kaupungin edustaja toteaakin lehdessä: ”Kaupungilla on toisena tavoitteena ollut se, että kaupunkilaisten omaisuuksien arvoa ei hallitsemattomasti romahdutettaisi. Jos asuntoja on liikaa, kaikkien kiinteistöjen arvo laskee – ei siis pelkästään sijoitusasuntojen.” Suomeksi tämä tarkoittanee, että ensisijaista ei olekaan huolehtia edullisen asumisen järjestämisestä pienituloisille vuokralaisille, vaan myös omaisuus- ja vakuusarvojen hallitusta ylläpitämisestä.

ARA-vuokrat ovat markkinavuokria korkeampia noin 200 suomalaisessa kunnassa. Jos näissä kunnissa pidetään ensisijaisena huolenaiheena kuntalaisten omaisuuden arvon säilyttämistä, niin   lienee selvää, ettei tyhjiä kuntien omistamiin arava-asuntoihin voi saadakaan pienituloisia asukkaita.

Esimerkki kertoo hyvin, että ARA-asuntokantaa ei tarkastella kunnissa pelkästään asuntopolitiikan tai pienituloisten asumisen järjestämisen näkökulmasta.  On myös todettava, että vuokrien alentaminen ei ratkaise ylitarjonnan ongelmaa sellaisissa tapauksissa, joissa asunnot ja talot eivät sijainnilta tai muilta ominaisuuksiltaan vastaa enää kysyntää olipa vuokra kuinka alhainen tahansa.  Paljon kunnissa kuitenkin voidaan tehdä, jos on tahtoa panostaa pienituloisten asumiseen ja ARA-asuntokannan kehittämiseen.

 

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.