Laiva on lastattu

RSS
20.11.2018 Vesa Ijäs, ARA

ARAn Helsinki-Tukholma laivaseminaari 14.-16.11.2018 oli lastattu A-kirjaimella alkavilla ARA-asioilla: Asukas, Asunto, Asuntorakentaminen, Asuntopolitiikka, Asuntotuotanto, Avustus, Asunto-osuuskunta, Arkkitehtuuri, ARA-indeksi, Asumisen tilastot, ARA-palkinto, ARA-yhteisö, A-energialuokka, A4 (…).

Kaikilla 260:lla osallistujalla riitti A-kirjaimella alkavaa asiaa, myös taukojen aikana. Eri puolilta Suomea on tilaisuuksiin saapunut kuntien ja kaupunkien, ARA-yhteisöjen ja rakennuttajien, tutkijoiden ja kehittäjien, rakennusliikkeiden ja suunnittelijoiden, kolmannen sektorin, lehdistön, viestinnän, rahoittajien ja ministeriöiden edustajia.

Yleisöälaivassa
 

Tilaisuuden aihekattaukset ovat olleet selvästi onnistuneita, sillä kiinnostus ja osallistujamäärä on ollut vuosi vuodelta kasvussa. ARAn järjestämästä laivaseminaarista on muodostunut käsite. Mistä kiinnostus tapahtumaa kohtaan kertoo, miksi tilaisuus kiinnostaa?

 • ARA koetaan järjestäjänä puolueettomaksi toimijaksi
 • pienten kuntien asiat pääsevät tasapuolisesti esille
 • asumiseen liittyvää keskustelua käydään liiaksi Helsinkikeskeisesti
 • erilaiset näkökulmat pääsevät esille
 • samassa tilaisuudessa on monipuolinen asioiden ja osallistujien kirjo
 • tilaisuus antaa uusia näkökulmia ja eväitä oman toiminnan kehittämiseen
 • verkostoituminen ja perehtyminen
 • kunnissa ja yhteisöissä on asumisen asioita hoitavia ihmisiä vaihtunut, tutustutaan
 • ARAn ajankohtaisten asioiden kuuleminen
 • mahdollisuus keskustella omista ja muiden rakennushankkeista
 • someaikakaudella ihmisiin, heidän ajatuksiinsa ja toimintatapoihin tutustuminen

Polarisaatio ja rakennemuutos

ARAn koetaan olevan myös pienten kuntien asuntokysymyksissä tasapuolinen toimija, jonka kautta on mahdollisuus saada äänensä kuuluville. Seminaarin osallistujat toivat puheissaan ja palautteissaan esille sen, että väestöltään vähenevät kunnat kokevat jääneensä asuntoasioihin liittyvissä asioissa oman onnensa nojaan. Kritiikki kohdistuu ilmiöön Helsinki-keskeisyydestä.

Vuoden 2017 aikana Helsingin alueelle keskittyi noin 6 000 asukasta. Samaan aikaan muualta Suomesta esitetään tilastoja kuntien asukasluvun vähenemisen aiheuttamista monen tasoisista rakennemuutoksista.

Jälki-istunto

”Oppilaan opettaja voi määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi oppilaan, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti.” (OPH)

Henkilöiden sijasta seminaarin Jälki-istunto-osuuteen pääsivät kolme aihetta: 1) Ilmaston muutos ja kehittämistoimet, 2) Kuntien asumisen suunnittelu rakennemuutoksessa ja 3) Asumisen reformit.

Edellä mainittuja teemoja edustivat keskusteluun kutsut Leena Rossi (Jyväskylän kaupunki) kaupunkisuunnittelun näkökulmasta, Teppo Forss (TVT) kiinteistöjen omistajan kannalta ja Kimmo Rönkä (Suomen Asuntomessut) palveluiden ja kehittämisen viitekehyksestä.

Jälki-istunnon tuloksena syntyi vapaasti tulkiten kolme näkökulmaa, jotka kiteyttivät samalla myös kaksipäiväisen seminaarin keskeisiä viestejä: ARA-tuotannossa vähähiilisyyden edellyttäminen kaikilta uusilta rakennushankkeilta, ARAn kautta rakennemuutospaikkakunnille konkreettista, pitkäkestoista apua valtion tukitoimilla sekä ARA-lähtöisillä asumisen reformeilla tulisi olla vahvasti tulevaisuuteen tähtäävät tavoitteet.

LAIVA ON LASTATTU taas syksyllä 2019. Todetaan silloin, onko jälki-istunnon tuottamat näkökulmat johtaneet ARA-toimialalla konkreettiseen tekemiseen. Tehdään yhdessä!

Jälki_istuntoXX
 
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.