Kuinka paljon Suomessa rakennetaan asuntoja?

RSS
3.9.2018 Hannu Ahola, asuntomarkkina-asiantuntija

Rakentamisen vuosivaihtelut ovat suuria. Noususuhdanteessa vapaarahoitteisten asuntoaloitusten määrä kasvaa, kun uudistalokauppa käy kuumana. Asuntojen hinnat nousevat ja rakentamisen kustannukset kallistuvat. Vähän huonommatkin tontit kelpaavat rakentamiseen. Lopulta suhdanne kääntyy laskuun ja asuntokauppa alkaa hiipua. Rakennuttajat myyvät valmiita asuntoja alennuksella ja lykkäävät uusien rakennushankkeiden aloituksia.

Vuoden 2008 finanssikriisin seurauksena vapaarahoitteinen rakentaminen romahti lyhyessä ajassa alle puoleen. ARA-tuotannon osuus nousi hyvien tukipakettien vauhdittamana yli 60 % vuoden 2009 asuntoaloituksista. Rakentamisen nousukauden kiihtyessä ARA-tuotannon osuus on laskenut alle 20 %. Vuonna 2017 aloitettiin 2000-luvun ennätysmäärä 44 000 uutta asuntoa. Määrä saattaa ylittyä tämän vuoden aikana. Mutta mihin nämä luvut perustuvat?

Aloitetut asunnot 2000_l
Kuvio 1. Alkava asuntotuotanto 2000-2018 rahoitusmuotojen mukaan (Lähde: Tilastokeskus, ARA)

 

Rakentamisen vaiheet tilastoissa

Ennen rakentamista on haettava rakennuslupa kunnalta. Tilastoihin aloitus kirjautuu, kun kunnan rakennusvalvonta on tehnyt työmaan aloituskatselmuksen. Rakennus on valmis, kun kunnan rakennusvalvonta on tehnyt rakennuksen käyttöönottokatselmuksen. Tiedot näistä rakentamisen keskeisistä vaiheista tallennetaan kuntien rakennusvalvonnan toimesta väestötietojärjestelmän (VTJ) ja rakennus- ja huoneistorekisteriin (RHR). Rekisterin perusteella Tilastokeskus julkaisee kuukausitilastoja:

  • myönnetyistä rakennusluvista
  • asuntoaloituksista
  • valmistuneista asunnoista.

Tiedot ovat ennakollisia ja ne tarkentuvat takautuvasti aikaisempien kuukausien osalta.

Rakentamisen kuukausivaihtelu
Kuvio 2. Rakentamisen kuukausivaihtelu, asuntoja keskimäärin vuosina 2000-2017. Lähde: Tilastokeskus.


Kuinka paljon ARA-asuntoja rakennetaan?

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA julkaisee rakentamisen tilastoja valtion tukeman asuntotuotannon osalta. Vertaamalla ARAn ja Tilastokeskuksen tilastoja saadaan selville mm. ARA- ja vapaarahoitteisten osuudet. 2000-luvun asuntotuotannosta keskimäärin 75 % on ollut vapaarahoitteisia ja 25 % ARA-asuntoja.

ARAn tilastojen pohjana ovat ARAn hallinnolliset päätökset:

  • ehdollinen varaus mahdollistaa kohteen valmistelun
  • osapäätöksellä hankkeen suunnitelmat ja kustannukset hyväksytään ja kohteelle annetaan aloituslupa
  • lainapäätös varmistaa hankkeen korkotukirahoituksen
     

Alkavalle ARA-tuotannolle on ollut 2 tilastoa, joiden laskentaperusteet ovat eronneet toisistaan:

  1. Alkava ARA-tuotanto, osapäätös
  2. Korkotukivaltuuden käyttö, lainapäätös

Molemmat tilastot kertovat alkavien ARA-asuntojen määrän, mutta luvut poikkeavat toisistaan päätösajankohdan eroista johtuen. Aikaa osapäätöksestä lainapäätökseen menee keskimäärin neljä kuukautta. Ajallisesti ARAn osapäätös on yleensä ennen Tilastokeskuksen käyttämää alkamisajankohtaa ja lainapäätös sen jälkeen.

Kaksinkertaisesta yksinkertaiseen

ARA siirtyy 31.8.2018 alkavan ARA-tuotannon tilastoinnissa lainapäätöksiin pohjautuvaan laskentaan. Muutos poistaa kaksinkertaisen tilastoinnin ongelmat ja selkiyttää ARAn korkotukivaltuuden ja käyttösuunnitelman seurantaa.

Vanhoja aikasarjoja penkoessani huomasin, että valtion tukeman asuntotuotannon tilastointiperuste oli ollut vuoteen 1987 asti myönnettyjen aravalainojen määrä. Vuonna 1988 siirryttiin osapäätöspohjaiseen laskentaan. Muutoksen syy ei vanhoista tilastoista selvinnyt. ARA-asuntojen laskennassa palataan siis vanhaan hyvään käytäntöön, jossa vasta myönnetty laina kiinnittää alkavien asuntojen määrän.

1-12/2017

Normaalit
vuokra-
asunnot

Erityis-
ryhmien
asunnot
10-vuoden
korkotuki
ARA-
vuokra-
asunnot
yht.
Asumis-
oikeus-
asunnot
Takaus-
lainat
ARA-
uudis-
tuotanto
yht.

lainapäätös
(uusi)

3 242 2 034 330 5 506 1 643 844 8 093
osapäätös
(vanha)
3 028 2 556 401 5 985 1 728 844 8 557
ero asunnoissa (kpl) 214 -522 -71 -379 -85 0 -464


Mitä vaikutuksia tilastointitavan muutoksella on? Vuoden 2017 alkava ARA-tuotanto olisi ollut 464 asuntoa pienempi uudella laskentatavalla. Nämä asunnot näkyvät ”uudestaan” vuoden 2018 tilastoissa, mutta vastaavasti osa vuoden 2018 asunnoista ”viivästyy” vuoden 2019 puolelle, joten tilastojen vertailtavuus eri vuosien välillä säilyy. Kun vuosimuutos lasketaan uudella laskutavalla edellisen vuoden osalta, muutokset ovat todellisia eivätkä laskentatavasta johtuvia.

Lue lisää: Alkava ARA-tuotanto 2018

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.