Keep up the good work!

RSS
27.6.2016 Sina Rasilainen, hankepäällikkö, ARA

Feantsan asunnottomuustyön kansainvälisessä konferenssissa Brysselissä viettämäni kolmen päivän aikana minulle selvisi tärkeä asia; Suomi on edelläkävijämaa Housing First -periaatteen (Asunto ensin) toteuttajana. Muut Euroopan maat vaikuttivat olevan valovuosien päässä ja tuskailevan periaatteen työlästä juurruttamista osaksi kansallista asunnottomuuspolitiikkaa. Suomessa on jo pitkään tehty valtion, kuntien ja järjestöjen yhteistyönä asunnottomuustyötä, jossa asunto nähdään kuntoutumisen edellytyksenä, eikä vasta palkintona. Kun sanoin olevani Suomesta, sain hyväksyviä ja ihailevia katseita, vaikka kunnian periaatteen läpilyömisestä ansaitsevat ihan muut henkilöt.

Uuden näkökulman asunnottomuustyöhön ovat tuoneet pakolaiskysymykset, jotka vievät ennenäkemättömällä tavalla Euroopan maiden sosiaalisia ja taloudellisia resursseja. Seminaarissa panelistina toiminut ympäristöministeriön Peter Fredriksson nosti aiheellisesti esiin tarpeen kokonaisvaltaisista ennaltaehkäisevistä toimista, joiden ydinkysymykseksi tulee nostaa ihmisoikeudet. Ihmisoikeudet ovat pakolaisaallon myötä murroksessa, mikä hidastuttaa asunnottomuustyön etenemistä. Olisiko Suomi myös tässä asiassa edelläkävijä ja keskittyisi parantamaan jokaisen ihmisen olemassaolon edellytyksiä ja oikeutta asumiseen taustasta riippumatta?

Konferenssissa pohdittiin olemassa olevien toimintatapojen kyseenalaistamista ja Euroopan unionin passiivista suhtautumista asunnottomuuspoliittisiin kysymyksiin. On kulunut kuusi vuotta yhteistyössä Euroopan unionin kanssa järjestystä konsensus-konferenssista, mutta edelleenkään ei ole tehty unionin tasoista asunnottomuusstrategiaa. Neljä miljoonaa ihmistä kohtaa asunnottomuuden maailmanlaajuisesti vuosittain, eikä meillä ole varaa jättää tätä joukkoa huomioimatta. Suomen kannalta positiivista on, että yhteinen ymmärrys on vahva ja haluamme siirtyä suojien rakentamisesta ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Tämän todisti juuri konferenssin aikaan hallituksen vahvistama Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma vuosille 2016–2019.

Yhtenä toimenpideohjelman painopisteenä on kaupunkikohtaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyn strategioiden luominen, jossa ARAlla on vahva rooli päätoteuttajana. Käynnistynyt strategiatyö on kansainvälisesti ainutlaatuista, koska useimmat kansalliset strategiat keskittyvät tietyn kohderyhmän asunnottomuuteen. Tanskan asunnottomuusstrategiatyön 2009–2013 tuoman kokemuksen mukaan yhteisen tahtotilan löytyminen on haasteellista kuntien ja valtion vastuunjaon sekä rahoituksen jakautumisen osalta. Tanskassa tuotetaan myös terveyspalveluja seudullisesti, joten samat kysymykset nousevat meilläkin haasteiksi kuntien tiukentuneen taloustilanteen sekä uuden sote-mallin myötä.        

Feantsa2_blogi
Hankepäällikkö symbolisen taideteoksen äärellä.

   

Feantsa_blogi
Richard Gere lähetti videoterveiset kansainväliselle asunnottomuustyön verkostolle. Keep up the good work!

              

 

 

 

 

 

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.