Jälkilaskelmien tarkastukset opettivat niin yhteisöjä kuin tarkastajaakin

RSS
19.9.2019 Aleksi Määttänen, ARA

Vuokrataloyhtiöiden jälkilaskelman tarkoitus on osoittaa, että asukkailta perityllä vuokralla on katettu sellaisia menoja, jotka ovat omakustannusvuokrasäännösten mukaisia. Tarkoituksena on myös lisätä kustannusten vertailtavuutta sekä asukkaiden ja viranomaisten tiedonsaantia. Myös yhtiöt itse voivat varmistua siitä, että vuoden vuokratuotot ovat riittäneet kattamaan vuoden kulut. Jälkilaskelma tuli laadittavaksi vuoden 2017 aikana alkaneesta tilikaudesta lähtien. Laskelma tulee tehdä tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä.

Jälkilaskelmien tarkastus ensimmäistä kertaa

Vuonna 2018 ARA pyysi valituilta yhteisöiltä tilikauden 2017 jälkilaskelman. Pyydetyistä jälkilaskelmista suurin osa on tarkastettu ja käyty läpi yhdessä yhteisöjen kanssa. Keskeisimmät tarkastushavainnot kohdistuvat edellisten vuosien rahoitusyli- tai alijäämien esittämiseen, tuottojen ja kustannusten jakamiseen omakustannusvuokraustoiminnan, vapaan vuokranmäärityksen sekä muun toiminnan kesken, investointien ja lainojen nostojen laskemiseen, varautumisen esittämiseen sekä taseen rahoitusaseman laskemiseen.

Vuoden 2017 jälkilaskelmat olivat ensimmäistä kertaa tarkastettavina ja monelle yhtiölle laskelma oli uusi asia, joten tarkastukset tehtiin pitkälti yhteistyönä yhtiöiden kanssa. Tarkastukset olivat opettavaisia niin laskelmien tarkastajille, kuin niiden laatijoille. Iloksemme ARA sai myös paljon kiitosta yhtiöiltä yhteistyöstä laskelmien läpikäynnistä.

Muutamia tunnuslukuja poimittuna

Poimimme osasta pyydetyistä jälkilaskelmista muutamia tunnuslukuja, joista on kuitenkin hyvä huomioida, että luvut ovat keskiarvoja aineistosta, jonka luvuissa oli vaihtelua. Esimerkiksi osassa yhtiöistä ei oltu kerätty varautumista lainkaan ja osassa edellisten tilikausien rahoitusjäämä oli siirretty varautumisien alkusaldoksi, ARAn suositusten mukaan. Samoin vuokrissa huomioitavassa ylijäämässä on syytä huomioida, että osa yhtiöistä oli alijäämäisiä tilikaudella. Tunnusluvuista on myös hyvä muistaa, että luvut ovat hieman satunnaisesta joukosta tehtyjä keskiarvoja ARAlle toimitetuista jälkilaskelmista, joten niistä ei voi vetää johtopäätöstä esimerkiksi onko yksittäisen yhtiön hallintokulut liian suuret.
 

Tarkastettujen yhteisöjen jälkilaskelmien perusteella poimitut tunnusluvut olivat keskimäärin (eur/m2/kk):

  • Hoitokulut: 6,66 eur/m2/kk
  • Hallintokulut: 0,43 eur/m2/kk
  • Kumulat. varautuminen (loppusaldo): 3,29 eur/m2/kk
  • Vuosikorjaukset: 1,52 eur/m2/kk
  • Vuokrissa huomioitava kumulatiivinen ylijäämä: 1,40 eur/m2/kk

ARA ohjeistaa ja opastaa

Jälkilaskelman malli ja sen täyttöohjeet löytyvät osoitteesta ara.fi/jalkilaskelma. ARAn vuokranmääritysoppaasta löytyy lisätietoa jälkilaskelmasta ja paljon muuta mielenkiintoista tietoa valtion tuella rakennetun vuokra-asumisen vuokranmäärityksestä. Oppaan voi ladata ja lukea osoitteesta ara.fi/oppaat. Sieltä löydät myös muut laadukkaat ARA-asumiseen liittyvät oppaamme. ARAn virkamiehet antavat mielellään oheistusta lisää sitä kaipaaville.

 

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.