Hyvä perehdyttäminen on kuin talon rakentamista

RSS
8.10.2019 Eija Poutanen, HR Partner, ARA
Eija Poutanen
Eija Poutanen

Hyvä perehdyttäminen on kuin talon rakentamista. Ensin tutustutaan rakennuspaikan maaperään, tehdään suunnitelmat maapohjatöille ja rakennuksen perustuksille, edetään seinien ja katon asentamiseen sekä sisätöihin ja lopuksi sisustamiseen. Rakentamisessa ja perehtymisessä tarvitaan suunnitelma, osaajia ja osaamisen jakamisen käytäntöjä, hyviä työkaluja ja suunnitelman toimeenpanoa sekä tekemistä.

Kun olet päättänyt siirtyä toiseen tehtävään saman tai uuden työnantajan palveluksessa, olet täynnä intoa ja iloa uuden oppimiseen. Samaan aikaan mieltäsi voi askarruttaa osaanko ja pystynkö suoriutumaan uudessa tehtävässä. Mitä minulta tarkalleen ottaen odotetaan? Opittavana on uudet työkaverit, työympäristö työvälineineen ja itse työtehtävät. ARAssa tätä yksilön muutosmatkaa tuetaan osaamisen jakamisen käytännöin suunnitelmallisella perehdyttämisellä.

Usein ajatellaan, että perehdyttämistä tehdään vain uudelle työntekijälle. Voidaan myös unohtaa, että vanhat työntekijät voivat oppia perehdytettävältä työntekijältä. Hyvät osaamisen jakamisen käytännöt huomioivat myös nämä näkökulmat. Itse olen kohdannut työurani aikana uusia alkuja, joissa olen saanut kattavan perehdytyksen, mutta myös niitä, joissa on vain osoitettu työpiste työn tekemisen aloittamiseksi. Omakohtaiset kokemukseni ovat olleet työsuojelulainsäädännön lisäksi perustana perehdyttämiskäytäntöjemme kehittämiselle yhdessä aralaisten kanssa.

Kaikilla on oikeus hyvään perehdyttämiseen!

Aralainen saa palvelussuhteensa ensimmäisten parin kuukauden aikana yleiskuvan työhönsä liittyvistä asioista. Yksilöllisen perehdyttämissuunnitelmasta tekee se, että se suunnitellaan juuri perehdytettävää varten. Perehdyttämissuunnitelma on valmis ennen palvelussuhteen alkua ja sitä muokataan tarpeen mukaan perehdytyksen edetessä.

Perehtyminen alkaa tutustumalla fyysiseen työympäristöön ja työvälineisiin, jotka ovat valmiina uuden työntekijän käyttöönottoa varten. Työkavereihin tutustumisen jälkeen tutustutaan yhteisiin pelisääntöihin. Perehtyjä käy myös esimiehensä kanssa läpi työtehtävät ja niihin liittyvät odotukset. Samalla esimies kertoo ARAn organisaatiosta, toiminta-ajatuksesta, sopimuksista jne. Yleisperehdytysvaiheeseen suunnitellaan myös jo tarkempi työtehtäväperehdytys tukemaan tehtäväkokonaisuuden hahmottamista. Perehtyjälle avataan laajemmin ARAn toimintakenttää eri palvelualueiden asiantuntijoiden perehdyttämisellä. Tällä käytännöllä perehtyjälle tarjotaan mahdollisuus ymmärtää mihin kokonaisuuteen hänen työnsä liittyy. Merkityksellisen työn tekeminen alkaa hahmottua.

Perehdyttämistä seurataan kokoontumalla nimetyn perehdyttäjän, perehtyjän ja hänen esimiehensä kanssa välitarkasteluun, jossa kuunnellaan perehtyjän fiiliksiä, huomioita ja käydään läpi perehdytyksen eteneminen. Perehdyttämisjakson lopulla käydään vielä yhteinen keskustelu, jossa todetaan kehittämisehdotukset ja päätetään yleisperehdytys. Kun valmiudet työn haltuun ottamiseksi on annettu, perehtyjä pystyy syventämään ja laajentamaan oppimistaan.

 

 

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.