Hallitusohjelmaneuvotteluista vahva vaatimus kohtuuhintaisuudelle

RSS
5.6.2019 Petri Honkonen, Kansanedustaja, ARAn johtokunta

Hallitustunnustelija Antti Rinteen johtamat ohjelmaneuvottelut ovat päättyneet. Viiden puolueen välillä neuvoteltiin asuntopolitiikasta omassa, erillisessä neuvotteluryhmässä. Osallistuin itse neuvotteluihin. Asuntopolitiikan osio ohjelmaluonnoksessa on nähtävillä valtioneuvoston sivuilla.

Honkonen
Petri Honkonen


Asuntopolitiikan rooli asumisen kehityksessä nähdään vahvana. Kotitalouksien asumiskustannusten nousu, asuntomarkkinoiden alueellinen epätasa-arvoistuminen ja rakentamisen laatu nähdään keskeisinä kehityskohteina. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon voimakas lisääminen on keskeisin keino vaikuttaa asumiskustannuksiin kalliilla kaupunkiseuduilla. Erityisesti MAL-sopimusseuduilla rakentamista lisätään kohtuuhintaisen vuokra-asumisen ja asumisoikeusasumisen osalta. MAL-sopimuksia voidaan tehdä myös uusien kaupunkiseutujen kanssa nykyisten neljän lisäksi.

Mielenkiintoisia avauksia ovat osuuskunta-asumisen lainsäädännön kehittäminen ja uudenlaisen kohtuuhintaisen omistusasumisen lainoituksen selvittäminen. Käytännössä tämä voisi olla aravalainoituksen elvyttäminen kenties uudessa muodossa. Hallitus käynnistää tämän selvityksen. Pienituloisilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia ”edetä” vuokra-asumisesta halutessaan kohti omistusasumista. Hallitusohjelman toimenpiteillä tähdätään polkuun, joka mahdollistaa myös vuokra-asukkaille etenemisen omistusasumiseen, esimerkiksi asumisoikeusasumisen kautta. Asuntopolitiikan tavoitteena on yhä enemmän oltava tasa-arvon lisääminen asuntomarkkinoilla, jota vuokra-asumiseen jämähtäminen vastoin omia toiveita ei edistä.

Asuntokannan kehittämiseen kiinnitetään myös huomiota. Väestöään menettävien alueiden huonokuntoisen aravavuokra-asuntokannan purkamiseen kannustetaan ja yhteisöjen tilannetta helpotetaan akordivaltuuksia kasvattamalla. Tämä raivaa tilaa vapaarahoitteiselle tuotannolle myös maaseudun keskuksissa. Myös vuokra-asuntojen kunnostamiseen esteettömiksi ikäihmisille kannustetaan. Ikääntyminen merkittävänä ilmiönä tunnistetaan ohjelmassa laajasti. Se on mitä suurimmassa määrin myös asumisen kysymys.

Yhteenvetona voitaneen todeta, että pikapuoliin työnsä aloittavalla hallituksella ja sen asuntoministerillä riittää töitä toimeenpanossa. Ohjelma tarjoaa hyvän pohjan tälle työlle ja onnistuessaan se helpottaa monen perheen ja kotitalouden arkea ja tuottaa parempaa asumista yhä useammalle.

 


 

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.