Asuntokantaa kehittämässä Viitasaarella ja Äänekoskella

RSS
12.12.2016 Marianne Matinlassi ja Liisa Meritähti, ARA

Marianne Matinlassi, kehittämispäällikkö ja Liisa Meritähti, lakimies

 

MAANANTAI 31.10.2016

KLO 5.21 HERÄTYS!

ARA-asuntoja sijaitsee Hangosta Utsjoelle, joten kuntakäynneille on lähdettävä usein kauas ja aikaisin aamulla. Tällä kertaa kaksi virkanaista suuntaa metsien ja vesistöjen maakunnassa sijaitseviin Äänekosken ja Viitasaaren kaupunkeihin.

Vanhaa asuntokantaaPäivämme alkaa Vantaalta ja Helsingistä, joista suuntaamme Lahteen noutamaan virka-autoa. Lähdemme vartin myöhässä, mutta tavoitteena oli kuroa aika umpeen matkan edetessä (liikennesääntöjen puitteissa, tietenkin!).

Vierailujen tarkoituksena on tällä kertaa keskustella vanhan ARA-asuntokannan sopeuttamisesta ja kehittämisestä sekä ARAn Yhdyskuntien uudistaminen 2016–2019 -projektiin osallistumisesta. Vierailemme projektin myötä useassa projektiin osallistuvassa kunnassa. Ohjauskäynneillä etsimme ratkaisuja yhdessä kuntien ja vuokrataloyhteisöjen olemassa olevan vuokra-asuntokannan kehittämiseen ja kokonaisvaltaiseen asumisen suunnitteluun.

Tosiasia on, että kuntien omistamien vuokrataloyhtiöiden mahdollisuudet ylläpitää ja kehittää kohtuuhintaista ARA-asuntokantaa ovat heikentyneet. Jo yli 200 kunnassa ARA-asuntojen keskivuokra on korkeampi kuin vapaarahoitteisten asuntojen vuokra ja tyhjien ARA-asuntojen määrä on jo yli 8000. Kunnissa voi olla samanaikaisesti tarve vähentää huonommassa kunnossa olevia vuokra-asuntoja ja rakentaa kuntakeskuksiin uusia.

Blogikuva

Viitasaari on ilmoittautunut mukaan Yhdyskuntien uudistaminen -projektiin, ja toivomme saavamme tällä reissulla myös Äänekosken mukaan. Kunnat olivat mukana Käyttöaste-projektissa vuosina 2006–2008, joten yhteistyö ARAn kanssa on jo tuttua.
 

 

NOIN KLO 11.15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGINTALOLLA

Pienestä myöhästymisestämme huolimatta vastaanotto on leppoisan lämmin. Kaupunginjohtaja Matti Tuononen kertoo innostuneena Äänekosken positiivisesta tilanteesta: Äänekoskella on käynnissä iso rakennushanke, Metsä Groupin biotuotetehdas, ja paikkakunnalla on noin 2000-3000 rakennustyömiestä. Siksi tyhjiä asuntoja ei juuri tällä hetkellä ole. Äänekosken haasteina ovat kuitenkin korjausvelkainen asuntokanta, suuret kolmiot sekä se, että rakennusmiesten lähdettyä asuntoja jää tyhjilleen.

Kaupunginjohtaja arvelee, että nykyinen 1970–80-luvuilla rakennettu asuntokanta ei houkuttele laadultaan, sijainniltaan eikä kooltaan muuttamaan pysyvästi paikkakunnalle. Äänekoskelle tarvitaan uusia asuntoja työntekijöille, lapsiperheille ja ikäihmisille aivan ydinkeskustaan. Esimerkiksi Omaksi-asuntojen tuotanto kunnan yhtiön lukuun herättää kiinnostusta. Nyt tarvitaan hyvää ennakointia monitahoisen ongelman ratkaisemiseksi!


KLO 13-16 KIINTEISTÖKIERROS ÄÄNEKOSKELLA

Kiinteistökierros Äänekoskella

Äänekoskella asuntokanta on salkutettu ja sen pohjalta on mietitty vaihtoehtoisia toimenpiteitä. Aloitamme kiertoajelulla keskustan kiinteistöistä, joihin olisi mahdollista rakentaa kolme hissillistä kerrostaloa. Samalla ratkaistaisiin esteettömien asuntojen tarve. Keskustelemme myös mahdollisuudesta vapauttaa asuntokantaa ja rahoittaa myynnistä saaduilla varoilla esimerkiksi vanhan asuntokannan purkamista. Kierroksella näimme monenlaisia kohteita, myös sellaisia, joita ei ole järkevää korjata erittäin huonon kunnon, syrjäisen sijainnin ja kalliiden korjauskustannusten vuoksi. Koska talosta on tyhjänäkin maksettava kiinteitä kuluja, kuten kiinteistöveroa, kaksi vuotta tyhjillään oleva talo voi aiheuttaa purkukustannusten verran kuluja. Purkupäätöstä ei olekaan järkevää lykätä tarpeettomasti.

Hyvästelemme Äänekosken virkamiehet innostuneessa ilmapiirissä ja uuden asuntokannan rakentaminen tuntuu saaneen uutta tuulta. Palaamme asiaan!

 

Virkamatkan maisemia TIISTAI 1.11.2016

Klo 9 VIITASAAREN KAUPUNGINTALOLLA

Viitasaaren valtuustosalissa meitä odottaa asiantunteva virkamies- ja luottamusmiesjoukkio. Kaupunginjohtaja Janne Kinnusen johdolla saamme kattavan selvityksen kaupungin ja vuokrataloyhtiön tilanteesta. Viitasaarella on rakennettu vuokrataloja hyvälle etäisyydelle kuntakeskuksesta, jolloin kiinteistöjen sopeuttamisessa, täydennyskaavoituksessa ja uudisrakentamisessa on monenlaisia mahdollisuuksia. Tarvetta on myös lisätä kysyttyjä pienasuntoja palveluiden ääreen keskustaan.

 


KLO 12 KIINTEISTÖKIERROKSELLE, MARS!

Viitasaarella kierrämme kaupungin asiantuntijoiden kanssa kehitettävät kohteet ja keskustelemme laajasti toimenpidevaihtoehdoista, kuten vuokratalojen myymisestä. Monessa kunnassa kokonaisen vuokratalon myyminen on saattanut aiheuttanut ongelmia asuntomarkkinoille: ostajasta on tullut kilpailija kunnan vuokra-asuntomarkkinoille. Myymällä asunnot osakehuoneistoittain saataisiin usein paras lopputulos. Ostajien löytäminen ei kuitenkaan usein ole helppoa. Joskus vaihtoehtona voi olla tontin ja sillä sijaitsevan rakennuksen myynti purettavaksi. Näin kunta ja vuokrataloyhtiö on saanut tontista omia varoja muun asuntokannan kehittämiseen tai uuden rakentamiseen. Myös rakennusoikeuden lisäyksellä voidaan tehokkaasti rakentaa uutta asuntokantaa.

Asuntokantaa Viitasaarella

Peruskorjaus, käyttötarkoituksen muutos tai suurien huoneistojen pilkkomiseen tarvittavan omarahoitusosuuden kerääminen ei ole helppoa toteuttaa. Lisälainoitus nostaa mahdollisesti entisestään korkeaa vuokratasoa. Jos kunnan väkiluku edelleen laskee, uusia perusparannusinvestointeja kannattaa tehdä perusteellisen harkinnan jälkeen niin, että kohteille voidaan nähdä kysyntää vuosikymmeniksi eteenpäin. Myös vanhan aravalainakannan loppuvuosien korkotaso ja suuret lyhennyserät sekä muodostuva vuokrataso on otettava suunnittelussa huomioon.

Monissa tapauksissa purkaminen on pitkällä tähtäimenä ainoa pysyvä ja kestävä ratkaisu vähentää vuokra-asuntokantaa. Purkaminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta, jos yhtiön talous on vaikeuksissa, sillä siitä jäävät kustannukset rasittavat jäljelle jäävää vuokratalokantaa.

Monipuolisten ja myönteisten kehittämiskeskustelujen jälkeen oli hyvä jättää Viitasaari. Yhteistyö jatkuu!

Kiinteistökierros Viitasaarella

KLO 15.30 KOHTI LAHTEA

Ajellessamme kohti Lahtea pohdimme vielä kuntien tilanteita. Sekä Viitasaari että Äänekoski olivat mukana Käyttöaste-projektissa 2006-2008 ja ovat jatkuvasti tehneet toimenpiteitä. Siksi niiden tilanteet ovat kohtuullisessa kunnossa!

Ongelmat ovat hyvin samanlaisia kunnasta riippumatta. Vuokrataloyhtiöiden mahdollisuudet ylläpitää vanhaa ARA-asuntokantaa kohtuuhintaisena heikkenevät edelleen 2020-luvulla. Asuntokannan kehittämisen kimpussa ollaan sekä kasvavien kaupunkiseutujen reuna-alueilla että taantuvilla seuduilla. Yhdyskuntien uudistaminen -projekti nostaa keskusteluun vanhan asuntokannan kehittämisen näkökulmia. Jos nämä teemat kiinnostavat, ota yhteyttä!


KOTONA NOIN KLO 20.00

Loppupäivä vapaata!

 

 

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.