ARA-tuki lisää asuntojen kokonaistarjontaa ja hillitsee markkinahintoja

RSS
11.6.2018 Kimmo Huovinen

ARA-tuotanto lisää selvästi asuntojen kokonaistarjontaa kaikissa suurimmissa kaupungeissa. Valtion tukeman ARA-asuntokannan vaikutus asuntojen hintaan on pitkällä aikavälillä markkinahintoja laskeva. Kun asuntojen kokonaistarjonta kasvaa, vaikuttaa tarjonnan lisäys vuokra- ja hintatasoa hillitsevästi. Tiedot perustuvat  Vuokra-asuntosijoitusalan kannattavuus, kilpailutilanne ja kehittämistarpeet -tutkimukseen (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, maaliskuu 2018).

Kymmenen viime vuoden aikana ARA-asuntoja on rakennettu yhteensä 82 000 kappaletta. Jos asuntoja ei olisi rakennettu ARA-tuotantona, niistä 39 % eli 32 000 asuntoa olisi toteutettu markkinaehtoisesti. Asuntojen kokonaistarjonta olisi tällöin 50 000 asuntoa pienempi kuin nykytilanteessa. Tutkimuksen tulos oli samansuuntainen kaikissa suurimmissa kaupungeissa, myös Helsingissä.    

Asuntotarjonnan – niin vapaarahoitteisen kun säädellynkin – lisääminen on avainasemassa vaikutettaessa asumisen hintaan ja mahdollisuuksiin hankkia asunto. Asuntopolitiikassa kyse ei ole vain tonttitarjonnasta vaan laajemmin tavoista vaikuttaa tehokkaasti asuntotarjontaan.

Taloustieteessä puhutaan tuetun tuotannon markkinaehtoista tuotantoa syrjäyttävästä vaikutuksesta – siitä, että ARA-tuotanto vähentää markkinaehtoista tarjontaa. Suomeen rakennetaan tänä vuonna noin 36 000 asuntoa markkinaehtoisesti ja noin 8 000 säädeltyä ARA-vuokra- ja asumisoikeusasuntoa. ARA-tuotannolla lisätään asuntojen kokonaistarjontaa, ja ARA-asunnot kohdentuvat keskimääräistä pienempituloisille kotitalouksille. Keskustelussa esiin tuotua syrjäyttämisvaikutusta on vaikea nähdä ongelmaksi.

 Markkinaehtoista ja ARA-tuotantoa – molempia tarvitaan

Helsingin seudulla tavoitellaan yli 16 000 uuden asunnon rakentamista. Tähän kannattaa vaikuttaa vahvalla tonttipolitiikalla, mutta myös tukemalla asuntorakentamista. Pelkästään markkinaehtoisesti toteutetut alueet rakentuvat sitä mukaa kun asunnot menevät kaupaksi. Monilla asuinalueilla ARA-hankkeet itse asiassa nopeuttavat alueen rakentumista, koska ne pienentävät rakennusliikkeiden riskiä myytävästä tulevasta tuotannosta. Tuetun ARA-tuotannon avulla voidaan vauhdittaa uusien asuntojen ja alueiden rakentamista.   

Uuteenkaupunkiin on syntynyt merkittävä määrä uusia työpaikkoja. Asuntoja ei ole riittävästi ja monelle uudelle työntekijälle juuri asunnon löytyminen kohtuulliselta etäisyydeltä vaikeuttaa siirtymistä työn perässä. Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoinvestointeja ei ole kuitenkaan lähtenyt laajasti käyntiin. Valtion takauksella ja korkotukilainoituksella on pienennetty investoijan riskiä ja mahdollistettu useiden uusien vuokratalojen rakentaminen. ARA-tuotannon avulla on saatu nopeasti vuokra-asuntoja työssäkäyville ja tuettu talouden kasvua ja muuttamista työn perässä.      

Asuntoinvestoinneille on tyypillistä herkkyys talouden muutoksille. Tämä on näkynyt ja näkyy myös jatkossa hyvin suurina muutoksina vapaarahoitteisten asuntojen rakentamisessa. Kun talousnäkymät ovat hyvät ja korkotaso alhainen, on vapaarahoitteinen asuntorakentaminen vilkasta. Talouden hyvä kehitys ei valitettavasti tälläkään kertaa jatku loputtomasti. Vapaarahoitteinen asuntorakentaminen vähenee vauhdilla kun kauppa hiljenee ja erityisesti tällöin ARA-tuotannon rooli korostuu.   

Kerrostalo_vaasa
 
Kommentit (1 kommenttia)
Asukasliitto ry Hans Duncker
25.6.2018
klo 8.05
Hei, Suhdanteita myötäilevä ARA-tuettu rakentaminen ei poista kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puutetta. Väestö ikääntyy myös kasvukeskuksissa vuosittain ja hoivatarve ym. kasvaa samaa tahtia myös henkilöstön osalta. Infran hoitajia ei voida asuttaa nykyisillä
vapaiden markkinoiden hinnoilla, varsinkaan PK-seudulla. Liki jokainen talouden kasvuvuosi lisää kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puutetta, eivätkä toimijat (varsinkaan kunnalliset) ehdi kiriä takamatkaa kiinni laskusuhdanteidenaikana. Valtiovallalla pitää
olla sekä keinot että tahtotila sanktioida vuosittain MAL-sopimusten tuotantotavoitteiden toteuttamatta jättäminen. Hyvää kesää myös Lahteen.