Yhteisön omistajien, toimialan ja taloustietojen selvittäminen

Yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämistä haettaessa ARA selvittää yhteisön toimialan, toimintaperiaatteet, vakavaraisuuden ja omistuspohjan.

Omistajat

Nimettäessä selvitetään yhteisöjen perustajien, luottamushenkilöiden ja omistajien taustatiedot. Yhteisön omistus ja määräysvalta eivät saa olla keskittyneenä yhdelle henkilölle tai vain muutamalle läheistahoon kuuluvalle henkilölle. Omistus- ja päätösvallan jakautuminen laajemmalle toimijajoukolle on perusteltua riskienhallinnan ja pitkäaikaisen sijoitustoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Yleishyödyllisen asuntoyhteisön harjoittamaa voittoa tavoittelematonta toimintaa ei ole mielekästä harjoittaa pelkästään yhden tai muutaman luonnollisen henkilön toteuttamana. Sen sijaan muuta kuin asuntojen vuokraustoimintaa - esimerkiksi palvelu- ja hoivatoimintaa - voidaan harjoittaa liiketaloudellista voittoa tuottavasti ja se on parhaiten toteutettavissa oman erillisen yhteisön nimissä.

Toimiala

Yhteisön pääasiallisena toimialana on oltava vuokra- ja asumisoikeus­asuntojen ylläpitäminen ja niiden asumiskäyttöön tarjoaminen. Lisäksi ARA selvittää, ettei yhteisöllä ei ole sallitun toimialan ulkopuolisia riskejä. Yhteisö voi antaa lainaa tai vakuuksia vain yhteisön muodostaman yleishyödyllisen konsernin asuntojen vuokraamista varten.

Taloustiedot

Hakijayhteisön tilinpäätösasiakirjojen perusteella saadaan tiedot yhteisön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Samalla selvitetään hakijan mahdollisesti ennestään omistama ARA-vuokra-asuntokanta, muu asuntokanta sekä muut varallisuuserät ja vastuut.

Taloustietojen perusteella arvioidaan, onko nimeämistä ja lainansaajakelpoisuutta hakevalla asuntoyhteisöllä riittävät edellytykset korkotukilainan takaisin maksamiseen.

Julkaistu 1.3.2013 klo 15.08, päivitetty 9.3.2017 klo 14.27