Ohje yhteisön toiminnan riskeistä ja varojen sijoittamisesta

Uutinen 10.10.2014 klo 12.51

 

ARA on antanut yleishyödyllisiksi nimetyille yhteisöille ohjeen riskinotosta ja yhteisölle kertyneiden varojen sijoittamisesta. Ohjeen mukaan sijoitusten pitää olla matalariskisiä ja ne tulee hajauttaa. Yhteisön on käytettävä riittävää asiantuntemusta sijoituksia tehtäessä ja ne on tehtävä riittävää varovaisuutta noudattaen.

 

Yhteisöjen on raportoitava tehdyistä sijoituksista ARAlle vuosittain täytettävän yleishyödyllisten yhteisöjen vuosi-ilmoituksen yhteydessä. Tarkemmat ohjeet raportoinnista annetaan myöhemmin.

Lue lisää ohjekirjeestä: