Jälkilaskelma

ARAn jälkilaskelmamalli toimii apuvälineenä vuokrataloyhteisöjen jälkilaskelmien laadinnassa. Jos vuokratalon omistaja (esim. kaupunki) on ensivuokrannut kohteentai asuntoja toiselle yhteisölle (esim. hoivapalveluyritys) joka jälleenvuokraa asunnot asukkaille, on vuokratalon omistajan laadittava jälkilaskelma siten, että siitä käy ilmi asukkaan maksama vuokra ja kaikki sillä katetut kulut. Jälkilaskelma on siis laadittava sekä vuokratalon omistajan että ensivuokralaisen kirjanpidon tietoihin perustuen. ARAlla ei ole valmista mallipohjaa tähän tarkoitukseen.

Yhteisöjen laatimat jälkilaskelmat voivat poiketa ARAn esittämästä mallista. Laskelmien tulee kuitenkin sisältää arava- ja korkotukilain edellyttämät tiedot ja niissä on eriteltävä

  • omakustannusperiaatteen alaisten kohteiden tiedot,
  • muun vuokraustoiminnan (esim. vapaan vuokranmäärityksen kohteiden tiedot) ja
  • muun toiminnan (esim. hoivapalvelut) tiedot.  

Jos yhteisö on jättänyt  ARAan vuositiedot (tuloslaskelman ja taseen), on vuositiedoissa esitetyt omakustannusvuokraukseen ja muuhun (vuokraus)toimintaan liittyvät tuotot ja kulut vastattava jälkilaskelmassa annettuja tietoja.

Jälkilaskelma on laadittava tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä eli 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jälkilaskelman tiedot eivät ole osa yhteisön julkista tilinpäätöstä vaan osa tase-erittelyyn rinnastettavaa virallista tilinpäätöstä.

ARA pyytää jälkilaskelmia tarkastettavaksi vuosittaisen tarkastussuunnitelman mukaisesti eli ARA lähettää yhteisölle aina erillisen tietopyynnön jälkilaskelman lähettämisestä ARAn tarkastettavaksi.

Julkaistu 7.2.2020 klo 13.19, päivitetty 16.12.2020 klo 15.34