Enimmäishinnan laskeminen

Enimmäishinta lasketaan niille kohteille, jotka on lainoitettu asuntojen perusparantamisesta annetun lain (34/1979) nojalla. Sen perustana on asunnon tai talon vahvistettu hankinta-arvo.

Tarvittavat tiedot ilmoitetaan ARAlle lomakkeella ARA 5d (Hakemus luovutuksensaajan nimeämiseksi). Olethan yhteydessä ARAan ennen lomakkeen täyttämistä, jotta voimme varmistaa luovutettavan kohteen olevan perusparantamisesta annetun lain (34/1979) nojalla myönnetty.

Hinnan muodostuminen

Enimmäishinta muodostuu perushinnasta ja siihen lisättävästä indeksitarkistuksesta sekä mahdollisesta parannusten arvosta ja vähennyksistä.

Perushinta on asunnon tai talon vahvistettu hankinta-arvo. Perushintaa tarkistetaan rakennuskustannusindeksin muutoksen mukaan Tilastokeskuksen kuukausittain vahvistamien kertoimien perusteella.

Rakennuskustannusindeksiä laskettaessa peruskorjauksen valmistumiskuukautena pidetään kuukautta, jona talon viimeiseenkin asuntoon on voitu muuttaa asumaan. Jos talon kaikissa asunnoissa on asuttu korjauksen aikana, tarkistus lasketaan varsinaisen lainapäätöksen antokuukaudesta lukien.

Jos hankinta-arvossa ei ole otettu huomioon vanhan rakennuksen tai oman tontin arvoa, niiden arvo määritellään varsinaisen lainapäätöksen antamisajankohdan mukaisen kohtuullisen käyvän hinnan perusteella. Indeksitarkistus tehdään em. tavalla. Jos tontti on hankittu omaksi myöhemmin, indeksitarkistus lasketaan erikseen tontin osalta ostokuukaudesta lukien.

Hintaan lisätään:

  • asunto- tai talokohtaisesti suoritettujen perusparannusten arvo kohtuullisen käyvän arvon mukaan laskettuna.

Hinnasta vähennetään:

  • kuntoonsaattamiskustannukset luonnollisesta kulumisesta aiheutuvaa arvonalennusta lukuun ottamatta sekä
  • luovutuksensaajan vastattavaksi kokonaan tai osaksi siirtyvä perusparannuslaina tai sen sijaan otettu muu laina sekä sitä paremmalla etuoikeudella hyväksytty laina.

 

Julkaistu 6.7.2018 klo 13.24, päivitetty 13.2.2020 klo 9.27