Opas asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeiden määritykseen

ASO-opas kansi

ASO-oppaassa käsitellään ja ohjeistetaan käyttövastikkeen sisältöä ja määrittämistä sekä muita siihen liittyviä seikkoja. Opas koskee vain arava- tai korkotukilainalla rahoitetun asumisoikeustalon käyttövastiketta.

Oppaan antaminen perustuu ARAn oikeuteen ohjata ja valvoa käyttövastikkeiden omakustannusperiaatteen toteutumista. Opas sisältää lait, jotka ovat velvoittavia ja ARAn suositukset, jotka ohjaavat käytäntöjä. Oppaalla pyritään myös lisäämään asumisoikeuden haltijoiden tiedonsaantia.

 

Uusin versio julkaistu 7.5.2019
Voimassa 7.5.2019 alkaen

Julkaistu 7.5.2019 klo 15.59, päivitetty 18.8.2020 klo 11.25