Asumisoikeusasunnon käyttövastike

Asumisoikeuden haltijalta voidaan periä kohtuullista käyttövastiketta, joka määräytyy omakustannusperiaatteen mukaisesti. Omakustannusperiaate tarkoittaa sitä, että käyttövastiketta saa periä enintään määrän, joka tarvitaan kattamaan asuntojen ja niihin liittyvien tilojen rahoitusmenot ja hyvän kiinteistönpidon mukaiset hoitomenot. Hoito- ja rahoitusmenojen lisäksi asumisoikeuden haltijoilta voidaan kerätä etukäteen vastikkeissa varoja perusparannuksiin, ylläpito- ja hoitokustannuksiin, viiden vuoden välein erääntyviin korkotukilainan ja ns. bullet-lainan lyhennyksiin ja asumisoikeuksien lunastamisiin.

Omakustannusperiaatetta sovelletaan kaikissa käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisissa arava- ja korkotukilainoitetuissa asumisoikeusasunnoissa. Asumisoikeuskohteissa ovat pysyvät käyttö- ja luovutusrajoitukset.

Kilpailuttaminen

Asumisoikeustalon omistajan on toimittajatahosta riippumatta kilpailutettava arvoltaan merkittävimmät hankkimansa isännöinti-, hallinto-, huolto- ja muut kiinteistönhoitopalvelut sekä kunnossapitotyöt, joiden kattamista varten peritään tai on tarkoitus periä käyttövastiketta. Asukkailla on oikeus tehdä esityksiä hankintojen kilpailuttamisesta ja osallistua kilpailuttamiseen yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain mukaisessa menettelyssä.

Perusparannus-, ylläpito- ja hoitokustannuksiin varautuminen

Vastikkeissa voidaan periä etukäteen varoja perusparantamiseen-, kiinteistön-, rakennusten ja asuntojen ylläpito- ja hoitokustannuksiin enintään 1 €/asm²/kk, jos talon tai asunnon rahoittamiseksi myönnetyn lainan hyväksymisestä korkotukilainaksi on kulunut enintään 20 vuotta. Muussa tapauksessa enimmäismäärä on 2 €/asm²/kk.

Jos laina on hyväksytty korkotukilainaksi 1.7.2018 tai sen jälkeen, käyttövastikkeissa ei saa periä varautumista tuleviin perusparannus-, ylläpito- tai hoitokustannuksiin.

 

Perusparannusten korkotukilainoitus

ARA on julkaissut perusparannusten korkotukilainoitukseen ohjauskirjeen 2.3.2020. Kirjeen mukaan yhteisön on selvitettävä tarkoin, onko tuetuille asunnoille kyseisellä alueella pitkäaikaista tarvetta, kun harkitaan kohteen perusparantamista. Lainoja voidaan hyväksyä ainoastaan sellaisissa keskuksissa, joissa korjattavilla asunnoilla on kysyntää.

Lisäksi ARA on ohjeistanut, että perusparannuksesta aiheutuvia lisäkustannuksia kuten asukkaille annettavia käyttövastikehyvityksiä, muuttokustannuksia ja sijaisasunnosta aiheutuvia kustannuksia ei saa kattaa perusparannuslainalla, vaan ne katetaan käyttövastikkeilla entiseen tapaan.

Asiasta voi lukea lisää sivun alalaidassa olevasta ohjauskirjeestä.

Vastikkeiden tasaus

Asumisoikeusasunnosta perittävää käyttövastiketta voidaan käyttää sekä sen asumisoikeustalon, jossa asunto sijaitsee, että saman omistajan muiden asumisoikeustalojen menojen kattamiseen (käyttövastikkeiden tasaus).

Käyttövastikkeeseen sisältyviä asumisoikeustalon hoitomenoja, joihin asukas voi omalla toiminnallaan vaikuttaa, ei kuitenkaan saa tasata eri asumisoikeustalojen kesken. Käyttövastikkeita ei myöskään saa tasata vapaarahoitteisten ja arava- tai korkotukilainoitettujen asumisoikeustalojen kesken.

 

Käyttöarvon mukainen tasausmalli

Yhteisöt voivat käyttää tältä sivulta löytyvää tasausmallia käyttöarvon mukaisen tasauksen perusteiden ja määrän selvittämiseen vuokria tai asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeita määritellessään. Mallia voi myös muokata vastaamaan yhteisön omia tarpeita.

Mallin tavoitteena on esittää objektiiviset, läpinäkyvät ja ymmärrettävät periaatteet tasaamiseen. Malli perustuu käyttöarvoon ja siihen vaikuttavien tekijöiden pisteytykseen ja eri osa-alueiden painoarvoihin. Malli soveltuu kaikille yhteisöille ja se joustaa kiinteistökannassa tapahtuviin muutoksiin.

 

Laskurit

Asumisoikeustalojen käyttövastike- ja jälkilaskelma

ARAn laatimat mallit asumisoikeuskohteiden ja yhteisöjen käyttövastikkeiden määrittämiseen ja jälkilaskelmien laatimiseen (eri välilehdellä). Mallipohjat sisältävät myös ohjeet laskelmien laatimiseen. Lue lisää

Tasausmalli

ARAn laskuri saman omistajan omistamien kohteiden kustannusten jakamiseksi käyttöarvon mukaan kohteille (pisteytys). Lue lisää

Tutustu oppaaseen:

Opas asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeiden määritykseen

ASO-oppaassa käsitellään ja ohjeistetaan käyttövastikkeen sisältöä ja määrittämistä sekä muita siihen liittyviä seikkoja. Lue lisää

Julkaistu 30.6.2018 klo 10.00, päivitetty 3.3.2021 klo 9.58