Asumisoikeusasumisen oppaat, ohjaus- ja uutiskirjeet

Tuorein asuntomarkkinakatsaus

Asuntomarkkinakatsaus 2/2021: asumisoikeusasunnot

Koronapandemia vauhditti aso-asuntojen kysyntää. Myös asuntojen määrä kasvaa. Tällä hetkellä Suomessa on noin 52 000 asumisoikeusasuntoa. Katsauksessa tarkastellaan aso-asuntojen markkinatilannetta ja käyttövastikkeita ASO-indeksin avulla. Lue lisää

Asumisoikeusasuntojen (ns. ASO-asunnot) markkinatilannetta käsittelevä vuosittainen asuntomarkkinakatsaus pohjautuu asumisoikeusyhteisöiltä kerättyihin kohdekohtaisiin tietoihin.

Uutiskirjeet

Asumisoikeusasioihin keskittyvä ARAn aso-uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa vuoden 2022 alusta alkaen.

ASO-uutiskirje 1/2022: Avaa uutiskirjeen verkkoversio

Oppaat

Oppaiden julkaiseminen perustuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tehtävään ohjata ja valvoa asumisoikeuslain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista.

ARA julkaisee kolmea eri uutiskirjettä, jotka voit tilata sähköpostiisi.

  • ARAn uutiskirje kokoaa ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat, ilmestyy kerran kuukaudessa (ei heinäkuussa).
  • ARAn asumisneuvonnan uutiskirje keskittyy asumisneuvonnan parissa toimivia ammattilaisia kiinnostaviin sisältöihin.
  • ASO-uutiskirje palvelee asumisoikeusasuntojen hallinnon parissa toimivia tahoja, kuten omistajayhteisöjä ja kuntia.

Tilaaminen käy tuossa tuokiossa:

  1. Siirry uutiskirjeen tilauslomakkeelle
  2. Valitse haluamasi uutiskirjeet, voit valita vain yhden tai vaikka kaikki uutiskirjeet.
  3. Syötä lomakkeelle sähköpostiosoitteesi ja nimesi.
  4. Anna suostumuksesi tietojesi tallentamiseen ARAn uutiskirjerekisteriin.
  5. Klikkaa "Tilaa uutiskirje"-painiketta.

Maaliskuu 2022: Käyttövastikeopas

Opas asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeiden määritykseen

ASO-oppaassa käsitellään ja ohjeistetaan käyttövastikkeen sisältöä ja määrittämistä sekä muita siihen liittyviä seikkoja. Lue lisää

Helmikuu 2022: Asukashallinto-opas

Asukashallinto-opas

Uuden asumisoikeuslain (393/2021) asukashallintoa koskevat säännökset astuvat voimaan 1.9.2022. Opas ohjeistaa asukashallinnon toteuttamista valtion tukemissa asumisoikeusasunnoissa. Lue lisää

2021: Yleishyödyllisyysopas

Yleishyödyllisyysopas

Oppaaseen on koottu tietoa yleishyödyllisiksi nimetyille yhteisöille sekä ohjeistusta yhteisöille, jotka aikovat hakea yleishyödyllisyysstatusta. Lue lisää

2021: Pikaopas

ARA-säännösten pikaopas arava- ja korkotukikohteiden omistajille

Oppaassa kerrotaan tiivistetysti ARA-säännösten vaikutukset valtion tuella rahoitettujen asuntokohteisiin. Lue lisää

2019: Muistilista

Muistilista tilintarkastajille

Muistilista on tarkoitettu avuksi ARA-rahoitusta saaneiden vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajayhteisöjen tarkastamiseen. Lue lisää

2008: Asukasdemokratiaopas (voimassa elokuuhun 2022 saakka)

Asukasdemokratia

Opas on tarkoitettu ensisijaisesti yhteishallinnosta kouluttaville henkilöille, vuokratalojen isännöitsijöille, kuntien asuntovirkamiehille ja muille, jotka haluavat selvitystä vuokratalojen yhteishallintoa koskevan lain sisällöstä. Lue lisää

2008: Yhteishallinto-opas

Yhteishallinto ja toimiva vuokra-asuminen

Oppaaseen on koottu tietoa hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista vuokratalojen yhteishallinnossa ja asukastoiminnassa. Lue lisää

Julkaistu 19.5.2022 klo 9.22, päivitetty 19.5.2022 klo 14.16