Asumisoikeudesta luopuminen

Asumisoikeuden edelleen luovutusta (irtisanomista) säännellään sekä luovutushinnan että luovutuksensaajan osalta. Asumisoikeudesta luovutaan ilmoittamalla siitä talonomistajalle. Jos lainmukaista ostajaa ei löydy, talonomistaja lunastaa asumisoikeuden kolmen kuukauden kuluessa luopumisilmoituksesta. Luopujan on siten vaadittava lunastusta talonomistajalta, joka on velvollinen lunastamaan asumisoikeuden sallitusta luovutushinnasta.

 

Luovutushinta

Myynti- ja luovutushinta on enintään asunnon ensimmäinen asumisoikeusmaksu rakennuskustannusindeksin muutoksella korotettuna. Luovutushintaan voi kuulua myös korvausta huoneiston kohtuullisista parannustöistä luovutushetken arvon mukaisina. Arvoa määrättäessä otetaan huomioon parannustöistä aiheutuneet kustannukset, töiden ajankohta, niistä jäljellä oleva hyöty sekä muut seikat. Hinnan muodostuminen on selvitetty tarkemmin asumisoikeusasuntojen hakuprosessi-sivuilla.

 

Luovutuksensaaja

Asumisoikeuden voi luovuttaa ilman kunnan hyväksyntää puolisolle, suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa olevalle sukulaiselle tai asunnossa jo asuvalle perheenjäsenelle. Myös tällöin asunnon myyntihinta on korkeintaan sen enimmäishinta.

Jos asumisoikeuden haluaa luovuttaa muulle kuin yllä mainitulle lähiomaiselle, on siitä ilmoitettava talonomistajalle. Jollei talon omistaja kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksesta ole osoittanut luovutuksensaajaa, omistaja on luopujan vaatimuksesta velvollinen lunastamaan asumisoikeuden sallitusta lunastushinnasta.

Asumisoikeuden luovuttajan on luovutuksen yhteydessä esitettävä alkuperäinen asumisoikeussopimuksensa talon omistajalle, jonka on tehtävä siihen merkintä asumisoikeuden luovutuksesta, luovutushinnasta ja sen maksamisesta sekä luovuttajan asumisoikeuden lakkaamisesta. Uuden luovutuksensaajan asumisoikeudesta on talon omistajan laadittava uusi asumisoikeussopimus.

Asumisoikeuden luovuttaja ei vapaudu velvollisuuksistaan asumisoikeuden haltijana ennen kuin asumisoikeus on merkitty lakanneeksi. Velvollisuus maksaa käyttövastiketta on voimassa, kunnes asumisoikeus on siirtynyt uudelle asukkaalle tai talonomistaja on sen lunastanut, entisen asukkaan asumisoikeus on merkitty lakanneeksi ja hän on muuttanut asunnosta.

Vapaarahoitteisen asumisoikeuden luovuttaminen

Vapaarahoitteisen asumisoikeuden luovutus on vapaata, ellei talon omistaja ole päättänyt soveltaa samoja valintaperusteita kuin valtion tukemissa asumisoikeustaloissa.

Julkaistu 22.10.2019 klo 7.55, päivitetty 12.1.2022 klo 8.58