Asumisoikeusasunnot

Asumisoikeus on vaihtoehto asunnon vuokraamiselle ja omistamiselle. Se on asumismuoto, jossa asukkaalla on asumisoikeus rakennuttajayhtiön omistamaan asuntoon.

Rajoitusten alaisia asumisoikeusasuntoja on Suomessa kaikkiaan noin 52 000 asuntoa 48 paikkakunnalla. Asumisoikeustaloja omistavat muun muassa suurimpien kuntien omistamat kunnalliset tai seudulliset asumisoikeustaloyhtiöt, kuten Helsingin Asumisoikeus Oy ja Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy.

Suurimmat yleishyödylliseksi asuntoyhteisöksi nimetyt asumisoikeustalojen omistajat ovat Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, Avain Asumisoikeus Oy, TA-Asumisoikeus Oy ja YH-Asumisoikeus Länsi Oy.

Mitä on asumisoikeus?

Asumisoikeuslain (650/1990) mukaan asumisoikeudella tarkoitetaan yksityishenkilölle luovutettua oikeutta hallita asuinhuoneistoa ja mahdollisesti muita tiloja talossa, jonka rakentaminen on rahoitettu valtion myöntämällä lainalla. Asumisoikeus perustetaan asumisoikeustalon omistajan ja asumisoikeuden saajan välisellä sopimuksella (asumisoikeussopimus, 14.2.2003/127).

Valtion lainoittamissa asumisoikeuskohteissa ovat pysyvät käyttö- ja luovutusrajoitukset.

Kun asumisoikeus perustetaan, oikeuden saajan on maksettava talon omistajalle asumisoikeusmaksu, joka on enintään 15 % asunnon hankinta-arvosta. Lisäksi asumisoikeuden haltijan on maksettava käyttövastiketta.

Asumisoikeusasuntojen hausta, asukasvalintaperusteista jne. kerrottu tarkemmin asukasvalinta-sivuilla.

Ajankohtaista

Uusi asumisoikeuslaki astuu voimaan 1.1.2022

Kerromme tarkemmin uudistuksesta ja sen mukanaan tuomista muutoksista Ajankohtaista-osiossamme.

Siirry Uusi asumisoikeuslaki -sisältöön

Julkaistu 9.10.2019 klo 16.07, päivitetty 12.1.2022 klo 8.52