Asumisoikeusasunnot

Asumisoikeus on vaihtoehto asunnon vuokraamiselle ja omistamiselle. Se on asumismuoto, jossa asukkaalla on asumisoikeus rakennuttajayhtiön omistamaan asuntoon.

Asumisoikeusasuntoja on Suomessa kaikkiaan noin 45 000 asuntoa 47 paikkakunnalla. Asumisoikeustaloja omistavat muun muassa suurimpien kuntien omistamat kunnalliset tai seudulliset asumisoikeustaloyhtiöt, kuten Helsingin Asumisoikeus Oy ja Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy.

Suurimmat yleishyödylliseksi asuntoyhteisöksi nimetyt asumisoikeustalojen omistajat ovat Asokodit (Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy),  AVAIN Asumisoikeus Oy,  TA-Asumisoikeus Oy ja YH-Asumisoikeus Länsi Oy.

Asumisoikeusasuminen

Asumisoikeusasunnon hakija ilmoittautuu ensin kunnalle, jonka alueelta hän haluaa saada asumisoikeusasunnon. Kunta antaa hakijalle järjestysnumeron. Tämän jälkeen hakija ilmoittautuu sille asumisoikeustalon omistajalle, jonka talosta hän haluaa saada asunnon. Asumisoikeustalon omistaja tarjoaa hakijalle asuntoa ja kunta hyväksyy asumisoikeuden haltijaksi edellytykset täyttävät hakijat näiden järjestysnumeron mukaisessa järjestyksessä.

Asumisoikeusasuntoon pääsee tehtyään omistajan kanssa asumisoikeussopimuksen ja maksettuaan asumisoikeusmaksuna osan asunnon hankintahinnasta, joka on valtion lainoittamissa kohteissa enintään 15 % asuntolainoituksen perustana olevasta hankinta-arvo-osuudesta. Asumisen aikana maksetaan käyttövastiketta.

Asumisoikeusasuntoa ei voi lunastaa omaksi.

Asumisoikeusasuntojen ohjaus ja valvonta

ARA ohjaa ja valvoo asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeiden määräytymisperusteita ja niistä asukkaille annettavia tietoja. ARA ei kuitenkaan valvo vapaarahoitteisia asumisoikeustaloja. Asumisoikeustalojen asukasvalintoja valvovat kunnat.

Julkaistu 11.2.2013 klo 15.25, päivitetty 5.6.2018 klo 15.47