Asumisoikeusasunnot

Asumisoikeus on vaihtoehto asunnon vuokraamiselle ja omistamiselle. Se on asumismuoto, jossa asukkaalla on asumisoikeus rakennuttajayhtiön omistamaan asuntoon.

Valtion tuella rakennettuja asumisoikeusasuntoja on Suomessa yli 50 000. Valtion lainoittamissa asumisoikeuskohteissa ovat pysyvät käyttö- ja luovutusrajoitukset.

Asumisoikeustaloja omistavat muun muassa suurimpien kuntien omistamat kunnalliset tai seudulliset asumisoikeustaloyhtiöt sekä ARAn yleishyödylliseksi nimeämät asuinyhteisöt.

ARAn ohjaus ja valvonta

ARA ohjaa ja valvoo:

 • asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeiden määräytymisperusteita
 • asumisoikeusasuntojen käyttöä
 • asumisoikeusasuntojen luovutusta
 • asukashallinnon toteutumista asumisoikeusyhtiöissä ja -säätiöissä
 • 1.9.2023 alkaen myös asukasvalintaa.

 

 

 

Asumisoikeuslaki uudistuu

Uusi asumisoikeuslaki voimaan asteittain

Uudistettu asumisoikeuslaki tulee voimaan asteittain 1.1.2022 alkaen.
Uudistus tuo se mukanaan muutoksia niin asumisoikeusasuntoja hakeville kuin niissä jo asuville sekä asumisoikeusasuntojen omistajayhteisöille.
Lakiuudistus siirtää tehtäviä kunnilta ja aluehallintovirastolta asumisoikeusyhteisöille ja ARAlle. Lue lisää

Aikajana uuden asumisoikeuslain muutosten voimaan tulosta, asumisoikeusasukkaiden näkökulmasta. Tiedot kerrotaan tekstissä.
Tiedot aikajanana uuden asumisoikeuslain muutoksista asukkaiden näkökulmasta. Kuvaa klikkaamalla saat ladattua sen täysikokoisena itsellesi.

Muutokset 1.1.2022 alkaen

Asumisoikeusasuntojen jyvityksiin voi tulla muutoksia eli käyttövastikkeet voivat muuttua, jos yhteisö hakee jyvityksiin muutosta ARAlta. Muutokset jyvityksiin on käsiteltävä asukashallintotoimielimissä ennen muutoksen hakemista.

31.8.2022

Yhteishallintolain soveltaminen asukashallinnossa päättyy.

Muutokset 1.9.2022 alkaen (eivät koske asumisoikeusyhdistyksiä)

Asukashallinnon uudet säännökset astuvat voimaan. Tärkeät muutokset: 

 • Pakollinen yhteistyöelin yhtiöihin.
 • Asukasedustajien määrä yhtiöiden hallituksissa kasvaa (väh. 40 % ja aina väh. 2 edustajaa).

Aluehallintovirastolla kesken olevat asiat siirtyvät ARAlle. 

ARA ohjaa ja valvoo asukashallinnon toteutumista.

Muutokset 1.9.2023 alkaen

Uutta järjestysnumeroa haetaan ARAn järjestysnumeropalvelusta. Uusi numero on voimassa 2 vuotta. Yhdellä hakijalla voi olla vain yksi voimassa oleva numero.
Siirtymäaikana 1.9.-31.12.2023 ovat voimassa vanhat (kuntien) ja uudet (ARAn) järjestysnumerot. 

Yhteisö, jolta asuntoa haetaan, tekee asukasvalinnat ja vahvistaa asukasvalintojen yhteydessä asumisoikeusmaksun määrän.

ARA ohjaa ja valvoo asukasvalintoja ja asomaksujen enimmäismäärää. 

31.12.2023

Kuntien järjestysnumerojen voimassaoloaika päättyy. 
Kuntien myöntämät järjestysnumerot ovat etusijalla asuntoa haettaessa 1.9.-31.12.2023.

1.1.2024 alkaen

Siirtymäajat päättyvät. Uutta asumisoikeuslakia (393/2021) sovelletaan kaikilta osin.

Aikajana uuden asumisoikeuslain muutosten voimaan tulosta, asumisoikeusyhteisöjen näkökulmasta. Tiedot kerrotaan sisällössä.
Tiedot aikajanana uuden asumisoikeuslain muutoksista asumisoikeusyhteisöjen näkökulmasta. Kuvaa klikkaamalla saat ladattua sen täysikokoisena itsellesi.

Muutokset 1.1.2022 alkaen

ARAsta haetaan käyttötarkoituksen muutokset ja jyvitysten muutokset.  Muutokset jyvityksiin on käsiteltävä asukashallintotoimielimissä ennen muutoksen hakemista.

Yhteisöillä on velvollisuus raportoida sisäisesti ja ulkoisesti toiminnan tarkoituksesta.

31.8.2022

Yhteishallintolain soveltaminen asukashallinnossa päättyy.

Muutokset 1.9.2022 alkaen (eivät koske asumisoikeusyhdistyksiä)

Asukashallinnon uudet säännökset astuvat voimaan. Tärkeät muutokset: 

 • Pakollinen yhteistyöelin yhtiöihin.
 • Asukasedustajien määrä yhtiöiden hallituksissa kasvaa (väh. 40 % ja aina väh. 2 edustajaa).

ARA ohjaa ja valvoo asukashallinnon toteutumista. Keskeneräiset asiat siirtyvät Aluehallintovirastosta ARAan.  

31.8.2023

Kuntien asukasvalintojen hyväksyminen ja enimmäishintojen vahvistaminen päättyy.

Muutokset 1.9.2023 alkaen

Uudet järjestysnumerot asumisoikeusasuntojen hakemiseen ARAn järjestysnumeropalvelusta. 
Siirtymäaikana 1.9.-31.12.2023 ovat voimassa vanhat (kuntien) ja uudet (ARAn) järjestysnumerot.
ARAn järjestysnumerot tarkistetaan ARAn palvelusta. 

Yhteisö tekee asukasvalinnat ja vahvistaa asukasvalintojen yhteydessä asumisoikeusmaksun määrän.

ARA ohjaa ja valvoo asukasvalintoja ja asomaksujen enimmäismäärää.

31.12.2023

Kuntien järjestysnumerojen voimassaoloaika päättyy. 

Yhteisöt tarkistavat kuntien järjestysnumerojen oikeellisuuden välillä 1.9.-31.12.2023 kuntien rekistereistä.

1.1.2024 alkaen

Siirtymäajat päättyvät. Uutta asumisoikeuslakia (393/2021) sovelletaan kaikilta osin.

Aikajana uuden asumisoikeuslain muutosten voimaan tulosta, kuntien näkökulmasta. Tiedot kerrotaan tekstissä.
Tiedot aikajanana uuden asumisoikeuslain muutoksista kuntien näkökulmasta. Kuvaa klikkaamalla saat ladattua sen täysikokoisena itsellesi.

Muutokset 1.1.2022 alkaen

Käyttötarkoituksen muutokset siirtyvät ARAlle.

31.8.2022

Yhteishallintolain soveltaminen asukashallinnossa päättyy.

Muutokset 1.9.2022 alkaen

Asukashallinnon uudet säännökset voimaan.
ARA ohjaa ja valvoo asukashallinnon toteutumista.

31.8.2023

Kuntien asukasvalintojen hyväksyminen ja enimmäishintojen vahvistaminen päättyy.

Muutokset 1.9.2023 alkaen

Uudet numerot haetaan ARAn järjestysnumeropalvelusta.

Asukasvalinnat ja enimmäishinnan määrittäminen yhteisöjen tehtäväksi.

ARA ohjaa ja valvoo asukasvalintoja ja asomaksujen enimmäismäärää.

31.12.2023

Kuntien järjestysnumerojen voimassaoloaika päättyy.

Yhteisöt tarkistavat kuntien järjestysnumerojen oikeellisuuden 1.9.-31.12.2023 kuntien rekistereistä.

Muutokset 1.1.2024 alkaen

Siirtymäajat päättyvät. Uutta asumisoikeuslakia (393/2021) sovelletaan kaikilta osin.

31.12.2025

Kunnat säilyttävät myöntämänsä järjestysnumerot ja niihin liittyvät tiedot 31.12.2025 asti.

ARA julkaisee kolmea eri uutiskirjettä, jotka voit tilata sähköpostiisi.

 • ARAn uutiskirje kokoaa ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat, ilmestyy kerran kuukaudessa (ei heinäkuussa).
 • ARAn asumisneuvonnan uutiskirje keskittyy asumisneuvonnan parissa toimivia ammattilaisia kiinnostaviin sisältöihin.
 • ASO-uutiskirje palvelee asumisoikeusasuntojen hallinnon parissa toimivia tahoja, kuten omistajayhteisöjä ja kuntia.

Tilaaminen käy tuossa tuokiossa:

 1. Siirry uutiskirjeen tilauslomakkeelle
 2. Valitse haluamasi uutiskirjeet, voit valita vain yhden tai vaikka kaikki uutiskirjeet.
 3. Syötä lomakkeelle sähköpostiosoitteesi ja nimesi.
 4. Anna suostumuksesi tietojesi tallentamiseen ARAn uutiskirjerekisteriin.
 5. Klikkaa "Tilaa uutiskirje"-painiketta.
Julkaistu 19.5.2022 klo 12.43, päivitetty 28.9.2022 klo 9.52