Vuokrataloyhteisön vuokranmäärityslaskelma

Vuokranmäärityslaskelma toimii työvälineenä omakustannusvuokran määrittämisessä ja talousarvion laadinnassa niille vuokratalojen omistajille, joilla ei ole tietosisällöltään vastaavia lomakkeita tai ohjelmia.

Julkaistu 27.3.2020 klo 12.30, päivitetty 27.3.2020 klo 12.41