Vuokrataloyhteisön jälkilaskelma

ARAn jälkilaskelmamalli toimii apuvälineenä vuokrataloyhteisöjen jälkilaskelmien laadinnassa. Yhteisöjen laatimat jälkilaskelmat voivat poiketa ARAn esittämästä mallista. Laskelmien tulee kuitenkin sisältää arava- ja korkotukilain edellyttämät tiedot. Jälkilaskelma on laadittava tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä eli 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vuokrataloyhteisöjen jälkilaskelma ei ole osa yhteisön virallista tilinpäätöstä. ARA pyytää jälkilaskelmia tarkastettavaksi tarkastussuunnitelman mukaisesti. Yhteisöt saavat aina yhteisölle osoitetun erillisen tietopyynnön ja määräajan jälkilaskelman toimittamiselle.

 

TUTUSTU TÄYTTÖOHJEISIIN

Julkaistu 28.2.2017 klo 10.27, päivitetty 13.4.2018 klo 11.50