Asukasdemokratia tavaksi taloon

Asukasdemokratia tavaksi taloonOpas antaa asukkaille käyttökelpoista tietoa asukasdemokratiasta ja siitä, miten asukasdemokratia toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Oppaassa esitetään tietoja
yhteishallinnon aloittamiseksi ja jatkamiseksi.

Julkaisutiedot

Asukasdemokratia tavaksi taloon. Opas asukkaille.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Edita Prima Oy, 2008.

Julkaistu 29.1.2008 klo 13.00, päivitetty 18.8.2020 klo 11.19