Vuokra- ja asumisoikeusasuntoja valtion tuella

Valtion tukemaa asuntokantaa eli ARA-asuntokantaa on rakennettu vuodesta 1949 alkaen. Peruslähtökohtana valtion tukemissa asunnoissa on ollut turvallisten asumisolojen tarjoaminen asukkaille kohtuullisin kustannuksin.

Suomen noin 3,1 miljoonasta asunnosta joka kolmas on rakennettu valtion arava- tai korkotukilainalla. Valtion tuella on vuodesta 1949 lähtien rakennettu 445 000 omistusasuntoa, 580 000 vuokra-asuntoa ja 50 000 asumisoikeusasuntoa. ARAn rahoituksella on lisäksi peruskorjattu n. 390 000 asuntoa.

ARA-asuntoja omistavat kunnat, kuntayhtymät, yleishyödylliset yhteisöt ja niiden omistuksessa olevat tytäryhtiöt.

Valtion tukemiin ARA-asuntoihin liittyy sosiaalinen elementti, minkä takia niihin sisältyy muista asunnoista poikkeavia rajoituksia. Rajoitukset liittyvät mm. vuokrien määräytymiseen ja asunnoista käytävään kauppaan. 

Rajoitusten alaisia ARA-vuokra-asuntoja on vuoden 2020 alussa 355 000, joista tavallisia vuokra-asuntoja on 250 000 ja erityisryhmien asuntoja 105 000. Asumisoikeusasuntoja on 50 000 (tilanne 31.12.2020). Rajoituksista on vapautunut 2000-luvulla 111 000 ARA-asuntoa, minkä lisäksi vapautettuja ARA-asuntoja on 55 000. Vapauduttuaan rajoituksista entiset ARA-asunnot muuttuvat tilastoissa vapaarahoitteisiksi vuokra- tai omistusasunnoiksi viimeisimmän hallintamuodon perusteella. 

ARA ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä

ARAn tehtävänä on ohjata ja valvoa ARA-asuntokannan käyttöä sekä huolehtia yhdessä Valtiokonttorin kanssa asunto- ja lainakantaan liittyvistä riskeistä. Ohjauksella ja valvonnalla ARA varmistaa, että

  • valtion tuki kohdentuu asukkaille,
  • vuokrataloyhteisöt toimivat valtion tukemaa asuntotuotantoa koskevien säännösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti
  • yhteisöt eivät tulouta omistajilleen enempää kuin laissa sallitaan.

ARAn tehtäviin kuuluu myös omakustannusvuokrien määräytymisen valvonta ja lainansaajien yleinen ohjaus.

Kuntien tehtävänä on valvoa asukasvalintoja. 

 

Tutustu myös:

ARA-säännösten pikaopas arava- ja korkotukikohteiden omistajille

Oppaassa kerrotaan tiivistetysti ARA-säännösten vaikutukset valtion tuella rahoitettujen asuntokohteisiin. Lue lisää

Julkaistu 14.6.2017 klo 17.15, päivitetty 12.5.2021 klo 8.07