Vuokra- ja asumisoikeusasuntoja valtion tuella

Ukrainalaisten asuminen ARA-kohteissa

Ukrainalaisten majoittaminen ei enää edellytä käyttötarkoituksen muutosta

Asukasvalinnoissa ukrainalaiset rinnastetaan Suomen kansalaiseen ja asukasvalinnoissa noudatetaan normaaleja asukasvalintaperusteita. Lue lisää

Valtion tukemaa asuntokantaa eli ARA-asuntokantaa on rakennettu vuodesta 1949 alkaen. Peruslähtökohtana valtion tukemissa asunnoissa on ollut turvallisten asumisolojen tarjoaminen asukkaille kohtuullisin kustannuksin.

Suomen noin 3,3 miljoonasta asunnosta lähes kolmasosa on rakennettu valtion arava- tai korkotukilainalla. Valtion tuella on vuodesta 1949 lähtien rakennettu 445 000 omistusasuntoa, 600 000 vuokra-asuntoa ja 54 000 asumisoikeusasuntoa. ARAn rahoituksella on lisäksi peruskorjattu yli 400 000 asuntoa.

ARA-asuntoja omistavat kunnat, kuntayhtymät, yleishyödylliset yhteisöt ja niiden omistuksessa olevat tytäryhtiöt.

Valtion tukemiin ARA-asuntoihin liittyy sosiaalinen elementti, minkä takia niihin sisältyy muista asunnoista poikkeavia rajoituksia. Rajoitukset liittyvät mm. vuokrien määräytymiseen ja asunnoista käytävään kauppaan. 

Rajoitusten alaisia ARA-vuokra-asuntoja on vuoden 2023 alussa 348 000, joista tavallisia vuokra-asuntoja on 242 000 ja erityisryhmien asuntoja 106 000. Asumisoikeusasuntoja on 54 000 (tilanne 31.12.2022). Rajoituksista on vapautunut 2000-luvulla 122 000 ARA-asuntoa, minkä lisäksi vapautettuja ARA-asuntoja on 63 000. Vapauduttuaan rajoituksista entiset ARA-asunnot muuttuvat tilastoissa vapaarahoitteisiksi vuokra- tai omistusasunnoiksi viimeisimmän hallintamuodon perusteella.

ARA ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä

ARAn tehtävänä on ohjata ja valvoa ARA-asuntokannan käyttöä sekä huolehtia yhdessä Valtiokonttorin kanssa asunto- ja lainakantaan liittyvistä riskeistä. Ohjauksella ja valvonnalla ARA varmistaa, että

  • valtion tuki kohdentuu asukkaille,
  • vuokrataloyhteisöt toimivat valtion tukemaa asuntotuotantoa koskevien säännösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti
  • yhteisöt eivät tulouta omistajilleen enempää kuin laissa sallitaan.

ARAn tehtäviin kuuluu myös omakustannusvuokrien määräytymisen valvonta ja lainansaajien yleinen ohjaus.

Kuntien tehtävänä on valvoa asukasvalintoja. 

 

Julkaistu 14.6.2017 klo 17.15, päivitetty 18.8.2023 klo 13.50