Vuokra- ja asumisoikeusasuntoja valtion tuella

Valtion tukemaa asuntokantaa eli ARA-asuntokantaa on rakennettu vuodesta 1949 alkaen. Peruslähtökohtana valtion tukemissa asunnoissa on ollut turvallisten asumisolojen tarjoaminen asukkaille kohtuullisin kustannuksin.

Suomen noin 3 miljoonasta asunnosta joka kolmas on rakennettu valtion arava- tai korkotukilainalla. Valtion tuella on vuodesta 1949 lähtien rakennettu 445 000 omistusasuntoa, 560 000 vuokra-asuntoa ja 48 000 asumisoikeusasuntoa. ARAn rahoituksella on lisäksi peruskorjattu n. 385 000 asuntoa.

ARA-asuntoja omistavat kunnat, kuntayhtymät, yleishyödylliset yhteisöt ja niiden omistuksessa olevat tytäryhtiöt.

Valtion tukemiin ARA-asuntoihin liittyy sosiaalinen elementti, minkä takia niihin sisältyy muista asunnoista poikkeavia rajoituksia. Rajoitukset liittyvät mm. vuokrien määräytymiseen ja asunnoista käytävään kauppaan. 

Rajoitusten alaisia ARA-vuokra-asuntoja on 480 000 ja asumisoikeusasuntoja 48 000 (tilanne 31.12.2018). Rajoituksista vapautuneita tai vapautettuja ARA-asuntoja on 150 000. Vapautumisen jälkeen entiset ARA-asunnot ovat muuttuneet tilastoissa vapaarahoitteiseksi vuokra- tai omistusasunnoiksi. 

ARA ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä

ARAn tehtävänä on ohjata ja valvoa ARA-asuntokannan käyttöä sekä huolehtia yhdessä Valtiokonttorin kanssa asunto- ja lainakantaan liittyvistä riskeistä. Ohjauksella ja valvonnalla ARA varmistaa, että

  • valtion tuki kohdentuu asukkaille,
  • vuokrataloyhteisöt toimivat valtion tukemaa asuntotuotantoa koskevien säännösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti
  • yhteisöt eivät tulouta omistajilleen enempää kuin laissa sallitaan.

ARAn tehtäviin kuuluu myös omakustannusvuokrien määräytymisen valvonta ja lainansaajien yleinen ohjaus.

Kuntien tehtävänä on valvoa asukasvalintoja. 

 

Julkaistu 14.6.2017 klo 17.15, päivitetty 13.2.2020 klo 14.24