Vuokra- ja asumisoikeusasuntoja valtion tuella

Valtion tukemaa asuntokantaa eli ARA-asuntokantaa on rakennettu vuodesta 1949 alkaen. Peruslähtökohtana valtion tukemissa asunnoissa on ollut turvallisten asumisolojen tarjoaminen asukkaille kohtuullisin kustannuksin.

Suomen noin 3 miljoonasta asunnosta joka kolmas on rakennettu valtion arava- tai korkotukilainalla. Valtion tuella on vuodesta 1949 lähtien rakennettu 445 000 omistusasuntoa, 560 000 vuokra-asuntoa ja 48 000 asumisoikeusasuntoa. ARAn rahoituksella on lisäksi peruskorjattu n. 385 000 asuntoa.

ARA-asuntoja omistavat kunnat, kuntayhtymät, yleishyödylliset yhteisöt ja niiden omistuksessa olevat tytäryhtiöt.

Valtion tukemiin ARA-asuntoihin liittyy sosiaalinen elementti, minkä takia niihin sisältyy muista asunnoista poikkeavia rajoituksia. Rajoitukset liittyvät mm. vuokrien määräytymiseen ja asunnoista käytävään kauppaan. 

Rajoitusten alaisia ARA-vuokra-asuntoja on 367 000, joista tavallisia vuokra-asuntoja on 262 000 ja erityisryhmien asuntoja 105 000. Asumisoikeusasuntoja on 48 000 (tilanne 31.12.2018). Rajoituksista vapautuneita tai vapautettuja ARA-asuntoja on 190 000. Vapautumisen jälkeen entiset ARA-asunnot ovat muuttuneet tilastoissa vapaarahoitteiseksi vuokra- tai omistusasunnoiksi. 

ARA ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä

ARAn tehtävänä on ohjata ja valvoa ARA-asuntokannan käyttöä sekä huolehtia yhdessä Valtiokonttorin kanssa asunto- ja lainakantaan liittyvistä riskeistä. Ohjauksella ja valvonnalla ARA varmistaa, että

  • valtion tuki kohdentuu asukkaille,
  • vuokrataloyhteisöt toimivat valtion tukemaa asuntotuotantoa koskevien säännösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti
  • yhteisöt eivät tulouta omistajilleen enempää kuin laissa sallitaan.

ARAn tehtäviin kuuluu myös omakustannusvuokrien määräytymisen valvonta ja lainansaajien yleinen ohjaus.

Kuntien tehtävänä on valvoa asukasvalintoja. 

 

Tutustu myös:

ARA-säännösten pikaopas arava- ja korkotukikohteiden omistajille

Oppaassa kerrotaan tiivistetysti ARA-säännösten vaikutukset valtion tuella rahoitettujen asuntokohteisiin. Lue lisää

Julkaistu 14.6.2017 klo 17.15, päivitetty 17.8.2020 klo 9.00