ARAn viestintä

Viestintä huolehtii ARAn tiedotuksesta, verkkopalveluista, erilaisten julkaisujen toimittamisesta, tapahtumien markkinoinnista ja mediasuhteista.  

Viestintä toimittaa ARAn sähköistä uutiskirjettä sekä koordinoi ARAn julkaisutoimintaa.

Yhteystiedot ja vastuualueet

Helena Berg,
viestintäpäällikkö
p.029 525 0845  

  • ajankohtaisviestintä
  • viestinnän suunnitelmat
  • mediasuhteet, yhteydenotot ja haastattelupyynnöt

Susanna Mäenpää,
viestintäasiantuntija
p. 029 525 0815 

  • verkkopalveluiden ja -viestinnän suunnittelu ja kehittäminen, ara.fi:n uudistus
  • saavutettavuus
  • visuaalinen viestintä, graafinen suunnittelu

Jyrki Pirkkalainen
viestintäasiantuntija
p. 029 525 0896

  • verkkoviestintä
  • ARAn julkaisut ja oppaat

Laura Karppinen
kielenhuoltaja
p. 029 525 0920

  • kielenhuolto ja selkeytys
  • verkkoviestintä

Henkilökohtaiset sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@ara.fi 

ARA, Ara vai ara? Eli miten pitäisi kirjoittaa?

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen (Kotus) suosituksen mukaan ARA kirjoitetaan isoin kirjaimin. Nimen taipuessa kirjoitetaan taivutuspäätteet ARAn nimen perään  ilman kaksoispistettä: ARAn, ARAssa, ARAan jne.

Yhdyssanoissa ARA-alkuosa kirjoitetaan isoilla kirjaimilla ja väliviivan jälkeinen osa yhdyssanasta pienillä kirjaimilla (ARA-tuotanto, ARA-asunnot, jne.).

ARAn logossa ARA on pienin kirjaimin. Logo on kuva, eikä siinä oleva ARAn kirjoitusasu liity vastaa oikeaa kirjoitusasua, vaan se on osa logon muotoilua.

Julkaistu 12.11.2021 klo 0.00, päivitetty 21.9.2023 klo 13.00