ARA toimeenpanee valtion asuntopolitiikkaa

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. ARA kuuluu ympäristöministeriön hallinnon alaan. 

ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

ARA on asumisen asiantunteva kumppani, kehittäjä ja uudistaja, joka edistää ekologisesti kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista. Periaatteena on, että jokaisella on oikeus hyvään asumiseen.

Juhlavuosi 2019

70 vuotta valtion tukemaa ARA-asumista

Seitsemän vuosikymmenen kuluessa ARAn ja sen edeltäjävirastojen tuella on Suomeen rakennettu yli miljoona asuntoa. Lue lisää

Julkaistu 31.1.2013 klo 10.48, päivitetty 21.9.2020 klo 15.46