Understöd

Olika understöd beviljas ur statens medel. Understöd inriktades till reparering av bostadsbeståndet och till förbättring av bostadsförhållanden. Understöden beviljas av kommunen, ARA eller Statskontoret beroende på arten av understöd.

I början av år 2017 reparationsunderstöd beviljas av ARA. I praktiken innebär det här att ansökningarna ska lämnas in till ARA. ARA tar beslut om understöd och sköter utbetalningen av understöden.

Anvisningar och blanketter för ansökan om understöd samt all information om understöden finns på sidan för respektive understödsform.

DSC_0204.JPG

Publicerad 27.2.2013 kl. 10.45, uppdaterad 9.3.2017 kl. 17.34