Reparations- och energiunderstöd som beviljas av kommunerna

Reparations- och energiunderstöd beviljas dels av kommunerna, dels av ARA.

Reparationsunderstöd som beviljas av kommunerna är understöd för reparation av åldringars och handikappades bostäder samt understöd för undersökning av skicket på fuktskadade byggnader som orsakar sanitära olägenheter.

Energiunderstöd som beviljas av kommunerna är behovsprövat energiunderstöd för småhus.

ARA ger anvisningar angående ansökning, beviljande och utbetalning av understöd samt övervakar att systemet fungerar i kommunerna. Efter att ansökningstiden har gått ut meddelar kommunerna ARA om sitt behov av anslag för de understöd som de beviljar och ARA anvisar anslagsandelar till kommunerna.

Närmare uppgifter om understöd som beviljas av kommunerna ges av kommunernas reparationsunderstödsrådgivare (se spalten Mer information i sidans högra kant).

Pientalot_tie_postilaatikko.jpg

 

Publicerad 27.2.2013 kl. 14.16, uppdaterad 11.4.2016 kl. 13.58