Understöd

Olika understöd beviljas ur statens medel. Understöd inriktades till reparering av bostadsbeståndet och till förbättring av bostadsförhållanden. Understöden beviljas av kommunen, ARA eller Statskontoret beroende på arten av understöd.

ARA ger anvisningar till ansökning, beviljandet och betalning av understödformer och övervakar kommunernas understödverksamhet. Kommunerna meddelar efter att ansökningstiden gått ut till ARA sitt anslagsbehov för de understöd de beviljat och ARA anvisar anslagsandelarna till kommunerna.

Anvisningar och blanketter för ansökan om understöd samt all information om understöden finns på sidan för respektive understödsform.

DSC_0204.JPG

Publicerad 27.2.2013 kl. 10.45, uppdaterad 29.5.2015 kl. 9.38