Utvecklingsprojekt

Det finns en hel del olika slags utvecklingsprojekt: från innovativa byggprojekt till olika verktyg, statistik och utredningar.

Utvecklingsprojekten involverar utvecklingselement av följande slag:

A=områdesbyggande                                               PT=rivning
E=energieffektivitet                                                    T=verktyg
ER=specialgrupper                                                   TT=ekonomi och statistik
K=reparationsbyggande                                           U=förnybar energi
MT=moduler och förhandstillverkade element     UR=nybyggen
P=processer                                                                Y=socialt boende                 

 
Innovativa byggprojekt


Finlands första nollenergihöghus
- E, PT, U, UR   

Energieffektivt småhusområde i Nådendal
- A, E, U, UR  

Onnelanpolku – energieffektivt livscykelbaserat boende för specialgrupper
- E, PT, U, UR


- E, K, MT

Luukku och Lantti – mot nollenerginivån
- E, MT, U, UR

Käpytikka-huset – urbant socialt boende för unga med utvecklingsstörning
- ER, UR, Y

Sanering av förort i Peltosaari i Riihimäki
- A, TT


Framtidens boende


ARA-bostad 2049 -planeringstävling för arkitektstuderande
MT, U, Y
 

CIN-kvarteret – socialt och tillgängligt boende med närliggande tjänster
- MT, UR, Y


Ekonomi, statistik och verktyg


Bostadsproduktion 2030, prognos över byggandet
- T, TT, UR 

Information om bostadesmarknaden for specialgrupper– bostäder, läge, tjänster
- ER, TT   

it-Arvi – verktyg för bedömning av tillgängligheten
- ER, T

Utveckling av regionala bostadsmarknader fram till 2014
- TT

Utvecling av informationen om hyresbostadsmarknaden
- TT

Grundreparation som utmaning för boende till rimligt pris
- K, TT 

Husbolagets energihandbok – tips för förbättrad energieffektivitet
- E, U, K, P 

POSS – finansieringslösningar och beslutsfattande inom reparationsbyggande
- K, P, T, TT  


Undersökningar och utredningar


Bostadsbyggnaders och gårdars tillgänglighet – möjligheter och förbättringsförslag
- ER

Sanering av förort i Södrik i Esbo
- A                                                                                                                                                                                                                       TUKEFIN – förbättring av reparationsbyggandets produktivitet
- K, P, TT                                                                                                                                                

Nya upphandling- och servicemodeller för stambyten
- K                                                                                                                                     

Erfaret och undersökt – utredning om effektiviserat stödboende för hemlösa
- ER                                                                                                                                                

Hemma i alla åldrar – föreningsbaserade seniorbostäders ekonomi och verksamhet
- ER, TT                                                                                                                                         

Utredning om definitionen av och statistiken över långtidsbostadslösa
- ER, TT                                                  

Energiscenariernas inverkan på byggnadsbeståndet
- E, TT, U                                                                        

 

Publicerad 25.2.2013 kl. 15.39, uppdaterad 24.2.2017 kl. 15.54