ARAs organisation

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) är ett ämbetsverk som underlyder miljöministeriets resultatstyrning. ARAs verksamhet styrs av en direktion som är tillsatt av statsrådet. ARA har 57 arbetstagare i sin tjänst.

ARA leds av överdirektör Hannu Rossilahti.

ARAs organisation förnyades 1.1.2017. ARA har fem verksamhetsenheter och förvaltningsenhet.

ARAs organisation
 

Publicerad 15.2.2013 kl. 10.52, uppdaterad 22.3.2017 kl. 9.52