Pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus

Pientalojen harkinnanvaraista energia-avustusta myönnetään laite- ja materiaali-investointeihin, joilla parannetaan energiataloutta ja vähennetään energiankäytöstä aiheutuvia päästöjä sekä lisätään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä.

Avustusta voidaan myöntää ympärivuotisessa, omassa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille (yksityishenkilöille). Asuinrakennuksessa voi olla enintään kaksi asuinhuoneistoa.

Avustusta ei myönnetä, jos ruokakunnan tulot ylittävät asetetut tulorajat. (tulorajat Energia-avustusohjeessa). Varallisuus ei vaikuta avustuksen myöntämiseen.

Avustuksen määrä on enintään 25 % kunnan hyväksymistä kustannuksista.

Tuettavat toimenpiteet

Tuettavalta toimenpiteeltä edellytetään, että sillä parannetaan energiataloutta tai otetaan lämmityksessä käyttöön uusiutuvaa energiaa:

  • maalämpöpumppujärjestelmä, joka hyödyntää maaperästä, kallioperästä tai pintavesistöstä saatavaa lämpöä  
  • ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä
  • pelletti- tai muu puulämmitysjärjestelmä
  • uusiutuvaa energiaa hyödyntävä yhdistelmälämmitysjärjestelmä.

Tuettavia voivat olla myös ulkovaipan lisäeristäminen, ikkunoiden parantaminen tai uusiminen sekä lämmitystapamuutokset.

Avustukset ja kotitalousvähennys

Hankkeesta, johon on myönnetty pientalojen energia-avustusta, on oikeus saada työkustannusten osalta kotitalousvähennys tuloverotuksessa.

Energia-avustus ei kata työkustannuksia, mutta niihin voi hakea kotitalousvähennystä.

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan kunnalta lomakkeella ARA 36d. Hakemukseen liitetään tarjous tai muu selvitys tarvikkeiden ja töiden kustannuksista eriteltyinä sekä muut kunnan tarpeelliseksi harkitsemat selvitykset.

Tarkemmat ohjeet Energia-avustusohjeessa.

Lomake ARA 36d

Pientalojen energia-avustushakemus

Lomakkeella haetaan avustusta omakotitalon tai pientalon energiatehokkuuden edistämiseen. Lue lisää

Julkaistu 31.1.2013 klo 14.11, päivitetty 29.1.2016 klo 13.40