Kuntotutkimusavustus

Kuntotutkimusavustusta voi saada kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin asuinrakennuksiin. Sen myöntämisen edellytyksenä on, että kunnan terveydensuojeluviranomainen (terveystarkastaja) on todennut terveyshaitan rakennuksessa.

Kuntotutkimuksella tarkoitetaan kosteusvaurioituneen rakennuksen laitejärjestelmän yksityiskohtaista tutkimista korjaustarpeiden täsmentämiseksi. Tutkimus tehdään käyttäen tarvittavassa laajuudessa rakenteiden näytteiden ottoa ja mittauksia. Pelkästään pintamittauksiin perustuva tutkimus ei ole avustettavaa.

Avustusta kuntotutkimuksen kustannuksiin voidaan myöntää enintään 50 % kuntotutkimuksen hyväksytyistä kustannuksista. Avustusta haetaan lomakkeella ARA 36a.

Avustuksen myöntää kunta. ARA myöntää avustuksen, jos hakijana on kunta tai kuntayhtymä. Päätös avustuksen myöntämisestä on lähtökohtaisesti saatava ennen töiden aloittamista.

Lomake ARA 36a

Kuntotutkimusavustushakemus

Lomakkeella haetaan avustusta kuntotutkimuksen tekemiseen. Lue lisää

Lomake ARA 50

Rakennusvaihetodistus

Lomakkeella ilmoitetaan avustettavan kohteen valmiusaste avustuksen maksatusta varten. Lue lisää

Julkaistu 31.1.2013 klo 14.18, päivitetty 29.1.2016 klo 10.13