Korjausavustus vanhusten ja vammaisten asuntoihin

Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi ja ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Ruokakunnan tulot eivät myöskään saa ylittää asetettuja rajoja eikä ruokakunnalla saa ole varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avustusta.

Korjausavustuksen määrä on enintään 40 % hyväksytyistä korjaus­kustannuksista.

Avustus voi poikkeustapauksissa olla enintään 70 %, jos kyse on rintamaveteraanista tai veteraanin leskestä tai jos vanhus tai vammainen muutoin joutuisi välittömästi muuttamaan pysyvästi pois asunnosta liikkumisesteiden vuoksi tai siksi, ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Avustuksen hakeminen

Kunta myöntää avustuksen. Päätös avustuksen myöntämisestä on lähtökohtaisesti saatava ennen töiden aloittamista.

Asuntoa on käytettävä vähintään viisi vuotta avustuksen myöntämisen jälkeen vanhusten tai vammaisten asuntona.

Tarkemmat ohjeet ARAn korjausavustusohjeesta.

Lomake ARA 35

Korjausavustushakemus

Lomakkeella haetaan avustusta vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen. Lue lisää

Lomake ARA 35L

Varallisuusselvitys

Lomakkeella annetaan selvitys hakijan varallisuudesta korjausavustuksen myöntämistä varten. Lue lisää

Lomake ARA 50

Rakennusvaihetodistus

Lomakkeella ilmoitetaan avustettavan kohteen valmiusaste avustuksen maksatusta varten. Lue lisää

Lomake YM 33a

Toimenpide- ja kustannusluettelo

Lomakkeella annetaan selvitys korjausavustuksen kohteena olevan rakennuksen korjaustoimenpiteiden kustannuksista. Lue lisää

Julkaistu 31.1.2013 klo 14.00, päivitetty 29.1.2016 klo 10.07