Kuntien myöntämät korjaus- ja energia-avustukset

Korjaus- ja energia-avustuksia ovat myöntäneet osittain kunnat, osittain ARA, mutta vuoden 2017 alusta korjausavustusten myöntäminen siirtyy kokonaan ARAlle. Energia-avustuksia ei enää myönnetä.

Kuntien myöntämiä korjausavustuksia ovat vanhusten  ja vammaisten asuntojen korjausavustusten sekä kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneeseen, terveyshaittaa aiheuttavaan rakennukseen.

Kuntien myöntämä energia-avustus on pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus.

ARA antaa ohjeet avustusten hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta sekä valvoo järjestelmän toimintaa kunnissa. Kunnat puolestaan ilmoittavat hakuajan päätyttyä ARAlle määrärahatarpeensa myöntämiinsä avustuksiin ja ARA osoittaa määrärahaosuudet kunnille.

Tarkempia tietoja kunnan myöntämistä avustuksista saa kuntien korjausavustusneuvojilta (ks. Lisätietoja-palsta sivun oikeassa reunassa).

Pientalot_tie_postilaatikko.jpg

Kuntien korjausavustusneuvojat 2.3.2015
Lista kuntien korjausavustusasioissa neuvovista henkilöistä yhteystietoineen.
Lue lisää
Korjaus- ja energia-avustusten määrärahojen palautus 1.1.2015
Ohjeet kunnille määrärahojen palauttamiseen takaisin ARAan.
Lue lisää
Kunnille osoitettujen korjaus- ja energia-avustusmäärärahojen käyttöä koskevat tiedot 27.2.2013
Sivu tarjoaa tiedot kunnille vuosina 2013-2014 osoitettujen korjaus- ja energia-avustusmäärärahojen käytöstä. Sivulla oleva tiedosto päivitetään noin 2 viikon välein. Tiedoston avulla voi seurata määrärahojen käyttöä yksittäisten kuntien tasolla.
Lue lisää

Lomake ARA 38

Rahatilauslomake (2013 ja 2014 määrärahat)

Lomakkeella tehdään vuosien 2013 ja 2014 määrärahatilaus ARAlle. Lue lisää

Lomake ARA 50

Rakennusvaihetodistus

Lomakkeella ilmoitetaan avustettavan kohteen valmiusaste avustuksen maksatusta varten. Lue lisää

Julkaistu 31.1.2013 klo 14.16, päivitetty 27.9.2016 klo 14.20