Käynnistysavustus asuntojen perusparantamiseen 2013-2014

Tämä tukimuoto oli voimassa vuoden 2014 loppuun asti.

ARA maksaa myönnetyn avustuksen yhdessä erässä toteutuneiden kustannusten mukaisesti, ei kuitenkaan enempää kuin myönnetyn avustuksen määrä. Avustus maksetaan täysinä euroina.

Avustuksen maksastusta haetaan lomakkeella ARA 83a sen jälkeen, kun peruskorjaustoimenpiteet on tehty. Maksatuslomakkeen liitteenä on oltava kirjanpitäjän allekirjoittama selvitys toteutuneista kustannuksista sekä todistus kohteen valmistumisesta.

Avustus on haettava maksuun myöntövuotta seuraavan kahden vuoden kuluessa, kuitenkin niin, että ARA ehtii käsitellä maksatushakemuksen. Siten vuonna 2013 tehtyihin avustuspäätöksiin on maksatusta haettava viimeistään 30.10.2015 ja vuonna 2014 tehtyihin avustuspäätöksiin 30.10.2016.

Sivun lopussa on  maksatuslomake ARA 83a.

Perusparannuksen käynnistysavustukseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia 2.9.2013
Mitä, miksi, kenelle? Perehdy perusparannushankkeille myönnettävään käynnistysavustukseen.
Lue lisää
Julkaistu 2.9.2013 klo 8.59, päivitetty 18.2.2015 klo 13.09