Avustus asumisneuvontatoimintaan

Vuonna 2016 ARA myöntää valtion asuntorahaston varoista yhteensä 900 000 euroa asumisneuvojatoimintaan. Avustuksen määrä on enintään 35 % kustannuksista.

Avustuksia voidaan myöntää asumisneuvonta­toimintaan, joka tukee pitkäaikaisasunnottomien, maahanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien, syrjäytymisuhan alaisten nuorten, perheiden ja ikääntyneiden asumista. Asumisneuvonnan tukemisen tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta kunnissa pysyväksi.

 
Ketkä voivat hakea avustusta

Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä lisäksi sijaintikunnan lausunto hankkeesta.

 
Asumisneuvontafoorumi ja koulutukset

ARA edellyttää, että asumisneuvontaa toteuttava avustuksen saaja osallistuu kerran vuodessa valtakunnalliseen asumisneuvontafoorumiin sekä foorumin järjestämiin asumisneuvontatyötä kehittäviin koulutuksiin.

Avustuksen hakeminen

Vuoden 2016 avustusten hakuaika päättyy 14.1.2016 klo 16.15.

Avustusta haetaan lomakkeella ARA 56. Avustushakemuksessa on esitettävä hankkeen kokonaissuunnitelma, josta ilmenevät hankkeen tavoite, toteuttamistapa, kustannukset sekä suunnitelma toimintatavan juurruttamisesta. Jatkohakemuksiin liitetään myös ARAn asumisneuvonnan raportointi- ja seurantalomake (ARA 56b) aikaisemman toiminnan osalta.

Lisäksi edellytetään, että asumisneuvojalla tulee olla riittävä sosiaalialan osaaminen ja hankkeen ohjausryhmässä tulee olla sosiaalitoimen edustus.

Hakemukseen on liitettävä hankkeeseen osallistuvien yhteisöjen päätökset hankkeen ja sen käynnistämisen hyväksymisestä sekä rahoitukseen osallistumisesta.

Hakemukset lähetään kirjaamoon kirjaamo.ara@ara.fi tai osoitteella: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30, 15141 Lahti

Maksatukset

ARA maksaa avustuksen sen jälkeen, kun sille on toimitettu selvitys, jonka perusteella avustetun neuvontatyön tuloksia ja tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida. Avustus maksetaan yleensä vuosittain yhdessä erässä.

Maksamista haetaan lomakkeella ARA 56a. Ohjeet maksatuksen hakemiseen toimitetaan hyväksymispäätöksen mukana. Vuonna 2016 myönnettävä avustus on haettava maksuun 30.9.2018 mennessä.

Raportointivelvollisuus maksatushakemusten yhteydessä

Avustuksen saantiin liittyy velvollisuus raportoida hankkeesta ja sen etenemisestä ARAlle. Avustusta saavien tahojen on täytettävä raportointi- ja seurantalomake (ARA 56b), joka toimitetaan ARAan vuosittaisen maksatushakemuksen liitteenä.

 

LOMAKKEET

ARA 56 Asumisneuvonta-avustuksen hakulomake

ARA 56a Asumisneuvonta-avustuksen maksatushakemus ja väli-/loppuraportti

ARA 56b Asumisneuvonnan raportointi- ja seurantalomake

Julkaistu 30.11.2015 klo 14.13, päivitetty 9.5.2016 klo 9.53