Avustukset

Valtion varoista myönnetään asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia. Avustukset kohdistuvat asuntokannan korjaukseen sekä asuinolojen parantamiseen. Avustuksia myöntää kunta, ARA tai Valtiokonttori avustuslajista riippuen.

ARA antaa ohjeet avustusten hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta sekä valvoo järjestelmän toimintaa kunnissa. Kunnat ilmoittavat hakuajan päätyttyä ARAlle määrärahatarpeensa myöntämiinsä avustuksiin ja ARA osoittaa määrärahaosuudet kunnille.
 

Ohjeet ja lomakkeet avustusten hakemiseen sekä kaikki tieto avustusmuodoista on keskitetty avustuksen sivulle.
 

Kerrostalon ulkovaipan remontti (Laht, keskusta)

 

 

 

Kunnille osoitettujen korjaus- ja energia-avustusmäärärahojen käyttöä koskevat tiedot 27.2.2013
Sivu tarjoaa tiedot kunnille vuosina 2013-2014 osoitettujen korjaus- ja energia-avustusmäärärahojen käytöstä. Sivulla oleva tiedosto päivitetään noin 2 viikon välein. Tiedoston avulla voi seurata määrärahojen käyttöä yksittäisten kuntien tasolla.
Lue lisää
Julkaistu 4.2.2013 klo 15.46, päivitetty 29.1.2016 klo 14.39