Ohjaus ja valvonta

ARAn tehtävänä on ohjata ja valvoa ARA-asuntokannan käyttöä sekä huolehtia yhdessä Valtiokonttorin kanssa asunto- ja lainakantaan liittyvistä riskeistä.

Ohjauksella ja valvonnalla ARA varmistaa, että

  • valtion tuki kohdentuu asukkaille,
  • vuokrataloyhteisöt toimivat valtion tukemaa asuntotuotantoa koskevien säännösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti
  • yhteisöt eivät tulouta omistajilleen enempää kuin laissa sallitaan.

Kuntien tehtävänä on valvoa asukasvalintoja. ARAn tehtäviin kuuluu 1.1.2014 alkaen omakustannusvuokrien määräytymisen valvonta ja lainansaajien yleinen ohjaus.

Tyttö aidalla, kerrostalo (Rodeo-kuva)
Kuva: Rodeo

 

Julkaistu 20.2.2013 klo 13.04, päivitetty 28.2.2017 klo 9.17