ARAn lomakkeet

ARAn tukien ja avustusten haussa sekä maksatuksessa käytettävät lomakkeet löytyvät kaikki tältä sivulta. Sivulla tekstin alla on listattuna viimeisimpänä päivitetyt lomakkeemme.

Sivun oikeassa laidassa on hakutoiminto, jolla lomakkeita voidaan hakea lomakkeen numeron, nimen tai hakusanojen mukaan sekä sivuston aihealueiluettelon avulla. Hakusanoilla haettaessa sanat on hyvä katkaista  asteriks- eli *-merkillä niiden tavanomaisimman taivutuskohdan mukaan.

Ohje hakusanoilla hakemiseen>>

Lomakkeet / Hakutulokset

Ensimmäinen Edellinen
2
3
4
5
6
7

Vuokra- tai asumisoikeustalon lainasitoumus

Lomakkeella luottolaitos kuvaa korkotukilainan ehdot.

Luottolaitoksen sitoumus Valtiokonttorille

Lomakkeella luottolaitos antaa sitoumuksen Valtiokonttorille korkotukilainan ja takauslainan panttikirjojen käytöstä.

Hankinta-arvoerittely (uudisrakentaminen)

Lomakkeella esitetään uudishankkeen rakentamisen kustannukset eriteltynä.

Hankinta-arvoerittely (erityisryhmähankkeet)

Lomakkeella eritellään erityisryhmähankkeen rakentamisen kustannukset.

Käynnistysavustushakemus (vuokratalot)

Lomakkeella haetaan käynnistysavustusta vuokratalon rakentamiseen pääkaupunkiseudulle.

Hakemus luovutuksensaajan nimeämiseksi (pitkäaikaisella perusparannuslainalla rahoitettu kohde)

Lomakkeella haetaan ARAlta hyväksyminen siihen, voidaanko pitkäaikaisella perusparannuslainalla rahoitettu ARA-kohde luovuttaa uudelle omistajalle (ns. luovutuksensaajan nimeäminen).

Omaksilunastettavan vuokra-asunnon lunastushintalaskelma

Lomakkeella toimitetaan ARAlle vahvistettavaksi omaksi lunastettavan vuokra-asunnon lunastushintalaskelma.

Hakemus luovutuksensaajan nimeämiseksi (arava- ja korkotukilainakohteet)

Lomakkeella haetaan ARAlta hyväksymistä siihen, voidaanko arava- tai korkotuklainoitettu ARA-kohde luovuttaa uudelle omistajalle (ns. luovutuksensaajan nimeäminen).

Asumisneuvonta-avustuksen maksatushakemus ja väli-/loppuraportti

Lomakkeella haetaan ARAlta asumisneuvonta-avustuksen maksatusta sekä toimitetaan ARAlle väli/loppuraportti avustuksen avulla tuetusta asumisneuvontatoiminnasta.


Ensimmäinen Edellinen
2
3
4
5
6
7