ARAn lomakkeet

ARAn tukien ja avustusten haussa sekä maksatuksessa käytettävät lomakkeet löytyvät kaikki tältä sivulta. Sivulla tekstin alla on listattuna viimeisimpänä päivitetyt lomakkeemme.

Sivun oikeassa laidassa on hakutoiminto, jolla lomakkeita voidaan hakea lomakkeen numeron, nimen tai hakusanojen mukaan sekä sivuston aihealueiluettelon avulla. Hakusanoilla haettaessa sanat on hyvä katkaista  asteriks- eli *-merkillä niiden tavanomaisimman taivutuskohdan mukaan.

Ohje hakusanoilla hakemiseen>>

Lomakkeet / Hakutulokset

1
2
3
4
...
7
Seuraava Viimeinen

Maksatushakemus vuokra-asukkaiden talousneuvontatoiminnan avustukselle

Lomakkeella haetaan maksatusta vuokra-asukkaiden talousneuvontatoimintaan myönnetylle avustukselle.

Avustushakemus vuokra-asukkaiden talousneuvontatoimintaan

Avustuksella tuetaan asunnottomuusohjelmissa mukana olleiden kuntien ja kuntayhtymien sekä KUUMA-kuntien paikallisen osahankkeen toimintaa, jolla luodaan malleja talousongelmaisten vuokralaisten autta...

Oikaisuvaatimus Ikääntyneen ja vammaisen henkilön asunnon korjausavustushakemuksen päätökseen

Lomakkeella haetaan oikaisua saatuun korjausavustuspäätökseen.

Korjausavustushakemus

Lomakkeella haetaan avustusta ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen.

Rahoitustarjouspyyntö luottolaitokselle as.oy:n takauslainasta

Lomaketta käytetään luottolaitosten antamien takauslainojen kilpailuttamiseen (perusparannuslainat).

Korjausavustuksen maksatushakemus

Maksatushakemus ikääntyneille tai vammaisille henkilöille myönnetyn korjausavustuksen hakemiseen.

Aloituslupahakemus

Aloituslupahakemus korjausavustushakemukseen sisältyvien korjaustoimenpiteiden aloittamiseen ennen ARAn myöntämää avustuspäätöstä. Aloitusluvan myöntäminen ei tarkoita avustuksen saamista, vaan avustu...

Lainasitoumus (lyhytaikainen korkotukilaina)

Lainasitoumus koskien vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaista korkotukea

Rahoitustarjouspyyntö luottolaitokselle (lyhytaikainen korkotukilaina)

Rahoitustarjouspyyntö luottolaitokselle koskien vuokratalolainojen lyhytaikaista korkotukea.

Lainapäätösvaiheen asiakirjat

Luettelo lainapäätösvaiheen asiakirjoista haettaessa vuokratalojen rakentamislainan lyhytaikaista korkotukea.


1
2
3
4
...
7
Seuraava Viimeinen