Korjausavustushakemus

Lomakkeen nimi Korjausavustushakemus
   
Lomakkeen numero ARA 35
   
Tarkoitus ja kohde Ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaaminen
   

Hakulomake

Hakemukset nopeammin perille verkkoasioinnin kautta (banneri)

 

Lomakkeella haetaan avustusta ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen. Lomake toimitetaan ARAan.

Hakemuksen mukana toimitettavia liitteitä (tarkempi erittely liitteistä esitetty ohjeessa):

  • korjaustoimenpiteen kustannusarvio (esim. tarjous; sopimus; lasku tai kuitit, jos haettu aloituslupaa)

  • selvitys vammaisuudesta, jos avustusta haetaan vammaisuuden perusteella

KAIKILTA ruokakuntaan kuuluvilta:

  • työnantajan todistus nykyisistä kuukausituloista ja/tai vastaava todistus tapaturma- yms. korvauksista (bruttotulot)

  • hakijaruokakuntaan kuuluvat: asiakkuusilmoitukset kaikista pankeista, joissa asiakkuuksia. Asiakkuusilmoitus on virkailijan allekirjoittama selvitys hakijan rahoitusomaisuuden (tilien saldot, osakkeet, rahoitusosuudet yms. omaisuus) käyvästä arvosta allekirjoitushetkellä ja lainoista (käyttötarkoitus, lainan ottoajankohta ja lainan saldo allekirjoitushetkellä).

  • muut ARAn edellyttämät selvitykset

Asiamiestä käytettäessä hakemukseen tulee liittää asiamiehelle myönnetty valtakirja.

Jos kyseessä on esim. kuolinpesä tai vuokralainen, hakemukseen liitetään korjaus- ja kunnossapitosopimus, jossa avustuksen hakijalle on siirretty korjaus- ja kunnossapitovastuu.

 

Muut asiaan liittyvät ARAn lomakkeet

Korjausavustushakemukseen liittyvät liitteet

Julkaistu 24.11.2017 klo 7.46, päivitetty 25.7.2018 klo 9.49