Korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin

Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi ja ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Ruokakunnan tulot eivät myöskään saa ylittää asetettuja rajoja eikä ruokakunnalla saa olla varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avustusta.

Vuoden 2017 alusta lähtien korjausavustus on enintään 50 % hyväksytyistä korjaus­kustannuksista.

Avustus voi poikkeustapauksissa olla enintään 70 %, jos kyse on rintamaveteraanista tai veteraanin leskestä tai jos vanhus tai vammainen muutoin joutuisi välittömästi muuttamaan pysyvästi pois asunnosta liikkumisesteiden vuoksi tai siksi, ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan ARAsta, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Avustettavia toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen ARAn tekemää virallista päätöstä tai ARAn antamaa aloituslupaa. Päätös avustuksen myöntämisestä on lähtökohtaisesti saatava ennen töiden aloittamista.

Avustusten hakemisessa ja korjaus- ja muutostarpeiden arvioinnissa auttaa Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat. Tarvittaessa korjausneuvojat auttavat myös muutostyöt suorittavan urakoitsijan etsimisessä. Korjausneuvonta on maksutonta, remonttikulut kuitenkin asiakas maksaa itse.

Asuntoa on käytettävä vähintään viisi vuotta avustuksen myöntämisen jälkeen vanhusten tai vammaisten asuntona.

Tarkemmat ohjeet ARAn korjausavustusohjeessa.
 

Ohjeet

Avustuksen haku

Korjausavustushakemus

Lomakkeella haetaan avustusta ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen. Lue lisää

Töiden aloittaminen ennen päätöstä

Aloituslupahakemus

Aloituslupahakemus korjausavustushakemukseen sisältyvien korjaustoimenpiteiden aloittamiseen ennen ARAn myöntämää avustuspäätöstä. Aloitusluvan myöntäminen ei tarkoita avustuksen saamista, vaan avustusta haetaan erikseen. Lue lisää

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus Ikääntyneen ja vammaisen henkilön asunnon korjausavustushakemuksen päätökseen

Lomakkeella haetaan oikaisua saatuun korjausavustuspäätökseen. Lue lisää

Maksatusvaihe

Korjausavustuksen maksatushakemus

Maksatushakemus ikääntyneille tai vammaisille henkilöille myönnetyn korjausavustuksen hakemiseen. Lue lisää

Julkaistu 17.1.2017 klo 14.58, päivitetty 20.6.2018 klo 11.06