ARAn palvelut digitalisoituvat

Hankekäsittelyn, avustusten hakemisen sekä ohjauksen ja valvonnan palvelut digitalisoidaan. Tavoitteena on, että tietojärjestelmämme tukevat käyttäjälähtöistä digitaalista asiointia: asiointi on sujuvaa jokaiselle käyttäjäryhmälle. ARA-asioinnin ensimmäinen versio otetaan käyttöön loppuvuodesta 2016.

Palveluiden digitalisointi hyödyttää asiakkaitamme, kun ARAn asiakas- ja kiinteistörekisteri kootaan samaan sähköiseen palveluun. Sekä asiakkaat että ARAn virkamiehet pääsevät katselemaan asiakas- ja kiinteistötietoja nykyistä sujuvammin.

Asiointipalvelu otetaan käyttöön vaiheittain

Käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa ARA-asiointi mahdollistaa ARA-asuntokantaa omistavien yhteisöjen asiakas- ja kiinteistörekisterin sekä viestitoiminnallisuudet. Alkuvaiheessa ARA-asiointiin tuodaan myös ARAn ohjaukseen ja valvontaan liittyviä palveluja.

Tulevaisuudessa kaikki uusiin hankkeisiin ja avustushakemuksiin liittyvät tiedot voidaan toimittaa sähköisesti, samoin rahoitus- ja avustuspäätökset.

Yhteisökäyttäjien tunnistaminen toteutetaan pääsääntöisesti Katso-tunnuksilla. Katso-tunnistus on Verohallinnon tarjoama, yhteisöjä varten luotu tapa tunnistautua viranomaisten sähköisiin palveluihin.  Yksityishenkilöt tunnistetaan Suomi.fi-tunnistamisella eli esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla.
 

Tietojärjestelmähankkeet 2016–2017

 • Hankepankki 2016

  • Hankepankki on ARAn palvelu, jossa voit tutustua valtion tukea saaneisiin rakennus- ja kehittämishankkeisiin sekä niiden toteutukseen ja taustatahoihin.
    

 • ARA-asiointi 2017:samassa palvelussa yhdellä kirjautumisella mm.:

  • yhteydenotot asiakkaiden ja ARAn välillä

  • ARA-kiinteistörekisteri

  • tietoa vireillä olevan asian käsittelytilanteesta

  • hakemukset ja lomakkeet tietojen toimittamista varten

  • asiakirjat yhdessä paikassa

 • Yhteisöt voivat hoitaa ARA-asuntokannan ohjaukseen ja valvontaan liittyvän asioinnin sähköisesti. Palvelussa yhteisöt voivat tehdä hakemuksia, raportoida ARAn pyytämiä valvontatietoja, lähettää tilinpäätöstietoja ja liitteitä sekä käydä viestinvaihtoa ARAn asiantuntijoiden kanssa.

 • ARA-asiointia laajennetaan hankekäsittelyn palveluihin sekä korjausavustusten käsittelyyn. Palvelussa asiakkaat voivat tehdä hanke- ja avustushakemuksia sekä toimittaa hakemusten liitteet.

   

 

 

Julkaistu 19.11.2015 klo 8.48, päivitetty 23.3.2017 klo 10.08