ARAn verkkoasiointi

Verkkoasioinnissa henkilöasiakkaat voivat hakea korjausavustusta tai tietoa laadituista energiatodistuksista ja pätevöityneistä energiatodistusten laatijoista. Täyttääksesi uuden hakemuksen klikkaa "Tee hakemus". Siirry asiointiin -painikkeella pääset tarkastelemaan vireillä olevia hakemuksia.

Valtakirjalla voit valtuuttaa toisen henkilön tekemään hakemuksen puolestasi.

Yhteisöt ja organisaatiot voivat hakea hissi- ja esteettömyysavustusta, erityisryhmien investointiavustusta sekä uudistuotannon ja perusparannuksen lainoitusta vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamiseen.

Ohjauksen ja valvonnan asioinnissa ARA-asuntokannan omistajat voivat hallinnoida ARAn asuntokantarekisteriä, hakea rajoituksista vapauttamista, purkulupaa tai luovutuksen saajan nimeämistä sekä tarkastella energiatodistusrekisteriä.


Katso-tunnistautuminen

Yhteisöasiakkaat tarvitsevat Katso-tunnisteen kirjautuakseen. Lue lisää Katso-tunnisteesta Verohallinnon sivuilla. Katso-rooliksi tulee valita hissi- ja esteettömyysavustuksen asiamies. Tällä roolilla annetaan yhteisön nimenkirjoitusoikeus.

HUOM!
Verkkoasioinnin palvelut tulevat käyttöön vaiheittain kevään 2017 aikana. Tällä hetkellä henkilöasiakkaat voivat hakea verkkoasioinnin kautta korjausavustusta ja yhteisöasiakkaat hissi- ja esteettömyysavustusta. Energiatodistusrekisteri toimii normaalisti.

 

Henkilöasiakkaat

Korjausavustus

Klikkaa tehdäksesi hakemuksen

Siirry henkilöasiakkaiden asiointiin


Katso video-ohje sivun lopusta.

Mitä voit hakea?

Korjausavustus

Korjausavustusta voi hakea ikään-
tyneiden ja vammaisten henkilöiden
asuntojen sellaiseen korjaamiseen,
joka mahdollistaa asumisen kotona.

Korjausavustus on enintään 50 %
hyväksytyistä korjauskustannuk-
sista. Avustus voi olla jopa 70 %
rintamaveteraaneille tai veteraanien
leskille tai jos vanhus tai vammainen
muutoin joutuisi muuttamaan pysyvästi pois asunnosta.

Jatkuva haku.

Energiatodistusrekisteri

Energiatodistusrekisteristä voi
hakea laadittuja energiatodistuksia
ja tietoa pätevöityneistä energia-
todistusten laatijoista. Energiatodistus
tarvitaan mm. uudisrakennukselle
rakennuslupaa haettaessa sekä ole-
massa olevalle rakennukselle myynti-
ja vuokraustilanteessa.

Energiatodistusrekisteriin

 
 
 

Yhteisöasiakkaat

Lainat ja avustukset

Ohjaus ja valvonta

Nämä asiointipalvelut tulevat keväällä
 
 

Mitä taloyhtiöt voivat hakea?

Hissiavustus

Hissiavustusta voi hakea uuden
hissin asentamiseen kerrostaloon,
jossa ei ole ennestään hissiä.

Esteettömyysavustus

Avustuksella mahdollistetaan liikku-
misesteen poistaminen, jotta pääsy
asuinrakennukseen, siinä oleviin
asuntoihin tai muihin tiloihin on
esteetön.

Alla olevat asiointipalvelut tulossa keväällä

Mitä yhteisöt voivat hakea?

Uudistuotannon ja perus-
parannuksen lainoitus sekä
hankintalaina

Korkotukilainaa voivat hakea
yleishyödyllisiksi nimetyt yhteisöt
vuokra- ja asumisoikeustalojen
rakentamiseen.

Korkotukilainaa voi myös hakea
vanhan vuokratalon ja vuokra-
asunnon hankintaan sekä vuokra-
ja asumisoikeustalojen perus
parantamiseen.

Erityisryhmien investointiavustus

Erityisryhmien investointiavustusta
voidaan myöntää erityisryhmien
asunto-olojen parantamiseen.

Miten voit asioida?

ARA-asuntokannan ja omistajayhteisöjen
ohjaus ja valvonta

Palvelussa yhteisöt voivat tehdä
hakemuksia, raportoida ARAn
pyytämiä valvontatietoja, lähettää
tilinpäätöstietoja ja liitteitä sekä
käydä viestinvaihtoa ARAn asiantuntijoiden kanssa.

Energiatodistusrekisteri

Energiatodistusrekisteristä voi
hakea laadittuja energiatodistuksia
ja tietoa pätevöityneistä energia-
todistusten laatijoista. Energia-
todistus tarvitaan mm. uudis-rakennukselle rakennuslupaa
haettaessa sekä olemassa
olevalle rakennukselle myynti-
ja vuokraustilanteessa.

Energiatodistusrekisteriin

 

 

 

Katso video koko näytön -tilassa klikkaamalla videon oikeassa alalaidassa olevaa neliötä. Jos video näkyy sumeana,
kuvan laatua voi parantaa valitsemalla asetuksista (hammaspyörä-kuvake) laaduksi 1080p.


Videossa ei ole ääntä.

Julkaistu 5.6.2017 klo 14.00, päivitetty 2.6.2017 klo 14.49