Omistajayhteisöjen ohjaus ja valvonta

ARA ohjaa ja valvoo valtion tuella lainoitettujen asuintalojen omistajien toimintaa. Ohjauksen ja valvonnan tavoitteena on varmistaa valtion tuen kohdentuminen asukkaille ja että vuokrataloyhteisöjen toiminta on säännösten, määräysten ja ohjeiden mukaista.

Yleishyödyllisten yhteisöjen on toimittava yleishyödyllisyyssäännösten edellyttämällä tavalla. ARA valvoo näiden edellytysten toteutumista. Pykälät sääntelevät yhteisön toimialaa, asuntojen hakumenettelyä, yhteisön tuoton tulouttamista, vapautuneiden asuntojen luovutusta, yhteisörakenteen ja asuntojen omistuksen järjestelyjä, riskien ottamista ja lainojen ja takausten antamista.

ARAn tehtävänä on valvoa tuoton tuloutusta myös kuntien omistamissa vuokrataloyhtiöissä. Lisäksi ARA ohjaa ja valvoo yhdessä kuntien, ympäristöministeriön ja Valtiokonttorin kanssa arava- ja korkotukilain säännösten noudattamista. ARA valvoo myös omakustannusvuokrien määräytymistä.

 

ARA-asuntokannan ohjauksen ja valvonnan palvelut käytössäsi verkossa 3.5.2018
Tänä keväänä ARA pyytää kaikkia ARA-rakennuksia omistavia yhteisöjä ottamaan verkkoasioinnin palvelut käyttöönsä. Yhteisöjen olisi tärkeä tarkistaa palvelustamme perustietonsa sekä yhteisön ARA-asuntokantaan merkityt ARA-rakennukset.
Lue lisää
Ohje yhteisön toiminnan riskeistä ja varojen sijoittamisesta 10.10.2014
ARA on antanut ohjeen yleishyödyllisille yhteisöille riskinotosta ja varojen sijoittamisesta. Yhteisöjen on raportoitava sijoituksista ARAlle vuosittain.
Lue lisää
Julkaistu 12.12.2013 klo 13.06, päivitetty 16.5.2017 klo 10.49