ASTA-kokeiluhankkeessa kehitetään vuokra-asukkaiden talousneuvontaa

ARA avustaa kuntien ja vuokrataloyhtiöiden kokeiluhankkeita, joissa kehitetään ja vakiinnutetaan paikallinen toimintamalli vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisemiseen. Talousneuvonnan kehittämisellä halutaan auttaa sekä yksityisissä että ARA-vuokra-asunnoissa asuvia.

Takuusäätiö on mukana ASTA-kokeiluhankkeessa Asumistalousneuvonta-hankkeella. Takuusäätiö tukee ASTA-kokeiluja tarvelähtöisellä tiedolla, talousaiheisilla koulutuksilla ja materiaaleilla sekä levittämällä ja kehittämällä niihin työkaluja vuokra-asukkaiden talous- ja velkavaikeuksien ehkäisyyn ja korjaamiseen. Jatkossa materiaalit ja työkalut ovat myös muiden kaupunkien ja vuokrataloyhtiöiden käytettävissä.

ARAn avustusta vuokra-asukkaiden talousneuvontaan voi hakea vuoden 2018 osalta syyskuun puoliväliin asti.

ASTA-hankkeen infograafi tavoitteista
 
Julkaistu 19.6.2018 klo 11.45, päivitetty 27.6.2018 klo 8.35